Auditori atzinīgi novērtē ZAAO attīstību

28. septembrī “Bureau Veritas” auditori SIA “ZAAO” veica integrētās vadības sistēmas ārējo pārsertifikācijas auditu, secinot, ka uzņēmumā ieviestā un uzturētā integrētā vadības sistēma atbilst starptautiskajiem standartiem LVS EN ISO 9001:2015 un LVS EN ISO 14001:2015, kas apliecina kvalitatīvu un vides prasībām atbilstošu uzņēmuma darbību.

28. septembrī “Bureau Veritas” auditori SIA “ZAAO” veica integrētās vadības sistēmas ārējo pārsertifikācijas auditu, secinot, ka uzņēmumā ieviestā un uzturētā integrētā vadības sistēma atbilst starptautiskajiem standartiem LVS EN ISO 9001:2015 un LVS EN ISO 14001:2015, kas apliecina kvalitatīvu un vides prasībām atbilstošu uzņēmuma darbību.

Auditori iepazinās ar darbības procesiem SIA “ZAAO” (turpmāk – ZAAO) birojā Valmierā, atkritumu apsaimniekošanas reģionālajā centrā “Daibe”, dabas un tehnoloģiju parkā URDA, tehniskajā daļā “Brandeļi” un EKO laukumā Smiltenē. Atzinīgi novērtēta uzņēmuma nepārtrauktā attīstība un nākotnes projektu vīzija, spēja pielāgoties ļoti mainīgajiem apstākļiem, kā arī labā sadarbība ar klientiem. Uzteikta sabiedrības iesaiste, vides izglītības programmu īstenošana, kas sekmē uzņēmuma mērķu sasniegšanu. Augsti novērtēta darbinieku vispārējā kompetence un zināšanas par procesiem, kā arī vadības sistēmas digitālā vide.

Korporatīvās pārvaldības un audita daļas vadītāja Ingrīda Gubernatorova norāda:  “Efektīvas integrētās vadības sistēmas pārsertifikācija ir apliecinājums mūsu klientiem, sadarbības partneriem un īpašniekiem – pašvaldībām, ka uzņēmuma darbība norit atbilstoši vides un kvalitātes pārvaldības prasībām. ZAAO ir ilgtspējīgs uzņēmums, kas ikdienā domā par videi draudzīgākiem risinājumiem pakalpojuma sniegšanā, ir apzinājis savu ietekmi un īsteno virkni pasākumu tās pārvaldīšanai un samazināšanai. Profesionāla darbība, nemitīga attīstība, atbildīga rīcība pret apkārtējo vidi ir mūsu komandas vērtības!”

ZAAO bija pirmā atkritumu apsaimniekošanas komercsabiedrība Latvijā, kuras darbībā jau 2002. gadā tika izveidota, ieviesta un joprojām tiek uzturēta integrētās vadības sistēma atbilstoša starptautiskajiem kvalitātes un vides pārvaldības standartiem. 

Dina Lukaševiča-Lāce
Sabiedrisko attiecību vadītāja
t. +371 26457132
e-pasts:
www.zaao.lv