Atvērta pieteikšanās uzņēmējdarbības atbalsta programmai ZĪLE 2024

ZĪLE 2024

Valmieras novada uzņēmējiem un biznesa ideju autoriem ir iespēja piesaistīt uzņēmējdarbības atbalsta programmas ZĪLE finansējumu biznesa attīstībai vai uzsākšanai. Atbalsta programma šogad tiks īstenota jau septīto gadu. Iepriekšējo sešu gadu laikā atbalstīti un veiksmīgi realizēti vairāk nekā 60 dažādi projekti, sniedzot vērtīgu ieguldījumu uzņēmumu izaugsmē. 

Uzņēmējdarbības atbalsta programmai ZĪLE ir divas apakšprogrammas – ZĪLE ATTĪSTĪBAI un ZĪLE STARTAM. 

ZĪLE ATTĪSTĪBAI ir lieliska iespēja uzņēmumiem, kas savā darbībā vēlas attīstīt jaunus produktus vai ieviest inovatīvus risinājumus. Pieejamais atbalsts ir no 2000 līdz 10000 eiro, atbalsta intensitāte no 60% līdz 80%. 

ZĪLE STARTAM apakšprogramma paredzēta jaunuzņēmumiem un biznesa ideju autoriem uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstīšanai. Pieejamais atbalsts ir līdz 2000 eiro, atbalsta intensitāte 80%. Projektu īstenotājiem tiks sniegta iespēja ne tikai piesaistīt finansējumu, bet arī papildināt ar uzņēmējdarbību saistītās zināšanas programmas apmācību ciklā. 

Uzņēmējdarbības atbalsta programmas ZĪLE mērķis ir veicināt jaunu produktu un inovatīvu pakalpojumu realizēšanu, stiprināt esošos uzņēmumus un sekmēt jaunu uzņēmumu veidošanos Valmieras novadā. Ar ZĪLE atbalstu Valmieras novads vēlas atbalstīt jaunu produktu un pakalpojumu virzību tirgū, radot Valmieras novadā jaunas darba vietas, ceļot komercdarbības pievienoto vērtību un eksportspēju. Projektu ieviešanā uzņēmēji aicināti īstenot sadarbību ar Vidzemes Augstskolu, Valmieras tehnikumu un Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolu. Atbalstam programmā aicināti pieteikties arī uzņēmēji ar sociālā uzņēmuma statusu.

Aicinām uzņēmējus un biznesa ideju autorus pieteikt projektus uzņēmējdarbības atbalsta programmai ZĪLE, iesniedzot pieteikumu Valmieras Attīstības aģentūrai elektroniski līdz 2024. gada 19. marta plkst. 23.59. Pieteikumi nosūtāmi uz e-pasta adresi 

Lai uzzinātu vairāk par programmu un iegūtu atbildes uz sev aktuāliem jautājumiem, interesenti aicināti piedalīties tiešsaistes informatīvajā seminārā 26. februārī pulksten 14.00. Reģistrē dalību https://ej.uz/ZILE2024. Ar projekta dokumentāciju un projekta pieteikumu iesniegšanas kārtību var iepazīties Valmieras Attīstības aģentūras mājaslapā https://developvalmiera.lv/atbalsta-programma-zile/.

Uzņēmējdarbības atbalsta programmu ZĪLE finansē Valmieras novada pašvaldība. Programmu īsteno un administrē Valmieras Attīstības aģentūra.