Atvērta pieteikšanās atbalsta programmai ZĪLE 2022: vairāk finansējuma inovācijām un biznesa sākšanai

Zīle 2022

Jau piekto gadu pēc kārtas Valmieras novada uzņēmējiem būs pieejams atbalsta programmas ZĪLE finansējums. Šogad ZĪLE kļuvusi plašāka un apjomīgāka. Pateicoties pašvaldības piešķirtajam finansējumam, komersantiem un biznesa ideju autoriem kopā būs pieejami 80 000 eiro divās apakšprogrammās – ZĪLE INOVĀCIJĀM un ZĪLE STARTAM.

Izveidojoties jaunajam Valmieras novadam, kas kļuvis par vienu no lielākajām Latvijas pašvaldībām, vēlējāmies veidot arī atbalsta programmu ZĪLE jaunā kvalitātē. Pateicoties pašvaldībai un deputātu lēmumam, šogad novada komersantiem un biznesa ideju autoriem kopā būs pieejami 80 000 eiro. Pavisam šogad ceram atbalstīt vismaz 23 projektus gan inovāciju ieviešanai uzņēmumos, gan biznesa uzsākšanai un jaunuzņēmumu attīstīšanai

Par jauno atbalsta programmu ZĪLE 2022 stāsta Valmieras novada pašvaldības izpilddirektores vietniece un Attīstības pārvaldes vadītāja Evija Nagle.

Apakšprogrammas ZĪLE INOVĀCIJĀM mērķis ir Valmieras novadā kā Latvijas rūpniecības un aktīvas uzņēmējdarbības centrā veicināt jaunu produktu un inovāciju realizēšanu, stiprinot esošos, īpaši uz izgudrojuma bāzētus un tehnoloģiski orientētus uzņēmumus, kā arī veicināt privātā un publiskā sektora sadarbību, veidojot Valmieras novadu par inovāciju un jaunu produktu testgultni jeb testēšanas vidi (angliski – test-bed). Komersantu inovāciju projektiem būs pieejami 50 000 eiro. Viena inovāciju projekta minimālais atbalsta apjoms ir 2000 eiro, bet maksimālais atbalsta apjoms ir 10000 eiro. Atbalsta intensitāte ir no 60% līdz 80%. Projektu ieviešanā uzņēmēji aicināti īstenot sadarbību ar Vidzemes Augstskolu, Valmieras tehnikumu un Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolu. Atbalstam programmā aicināti pieteikties arī uzņēmēji ar sociālā uzņēmuma statusu.

Apakšprogrammas ZĪLE STARTAM mērķis ir Valmieras novadā kā Latvijas rūpniecības un aktīvas uzņēmējdarbības centrā veicināt jaunu uzņēmumu veidošanos, kas realizē jaunus produktus un pakalpojumus un, kas Valmieras novadā potenciāli rada jaunas darba vietas, kā arī veicināt jaunuzņēmumu straujāku izaugsmi, virzot tirgū produktu, radot Valmieras novadā jaunas darba vietas, ceļot komercdarbības pievienoto vērtību un eksportspēju. Biznesa uzsākšanas un jaunuzņēmumu attīstības projektiem būs pieejami 30 000 eiro. Viena starta projekta maksimālais atbalsta apjoms ir 2000 eiro. Atbalsta intensitāte ir 80%.

Aicinām uzņēmējus un biznesa ideju autorus pieteikt projektus atbalsta programmai ZĪLE, iesniedzot savus pieteikumus Valmieras Attīstības aģentūrai elektroniski līdz 2022. gada 31. marta plkst. 23.59. Pieteikumi nosūtāmi uz e-pasta adresi .

Ar visu projekta dokumentāciju un projekta pieteikumu iesniegšanas kārtību, kā arī informāciju par informatīvā semināra norisi var iepazīties Valmieras Attīstības aģentūras mājaslapā https://developvalmiera.lv//zile/.

Atbalsta programmu ZĪLE finansē Valmieras novada pašvaldība. Programmu īsteno un administrē Valmieras Attīstības aģentūra.