Atsākušies vairāku ielu pārbūves darbi Valmierā

Rotācijas apļa izbūve

Valmieras pilsētā turpinās ielu pārbūves darbi, kā arī gājēju Vanšu tilta pār Gauju atjaunošana. 2023. gadā Valmieras novada pašvaldība uzsāka vairāku nozīmīgu ceļu infrastruktūras investīciju projektu īstenošanu. Pēc ziemas tehnoloģiskā pārtraukuma plānotie darbi atsākušies un turpināsies līdz rudenim. Turpinās arī spēkā esošie satiksmes ierobežojumi. Informējam par būvdarbu gaitu. 

Vanšu tilta pār Gauju atjaunošana

Vanšu tilts gājējiem un velobraucējiem atklāts pagājušā gadsimta 80. gados. Kopš tā laika tiltam nav veikti nozīmīgi rekonstrukcijas darbi. Īstenojot šo projektu, tilts vizuāli būtiski nemainīsies, bet uzlabosies vides pieejamība – ērtāka pārvietošanās pār to būs arī velobraucējiem un māmiņām ar bērnu ratiņiem. Gaujas labajā krastā pārbūvēs esošās pieejas, izbūvējot jaunas kāpnes, ietves un noeju. Gaujas kreisajā krastā paredzēts izbūvēt divas noejas, savienojot tās ar esošajiem celiņiem un Ūdens ielu. Uzlabosies arī drošība, izbūvējot jaunu apgaismojumu un uzstādot videonovērošanas kameras. 

Rudenī būvnieks veica priekšdarbus, lai varētu šajā pavasarī uzsākt intensīvu darbu pie tilta konstrukciju atjaunošanas, kas ietver pilona tērauda konstrukciju un laiduma remontu, ietves klāja atjaunošanu, tilta margu nomaiņu, vanšu aizsargpinuma un enkurojama bojājumu novēršanu, balstu remontu un un tilta apsekošanas platformas remontu. Paredzēts arī uzklāt pārklājumu, kurš pasargās no ielu zīmējumu uzkrāsošanas.

Kopš aprīļa gājējiem tilts ir slēgts. Tikmēr aicinām būt saprotošiem, mainot savu ikdienas maršrutu!

Atjaunošanas darbus atbilstoši iepirkuma rezultātiem un līgumam veic SIA “Limbažu ceļi”, Valmieras novada pašvaldībai ieguldot 865 748,90 EUR ar PVN. 

Rotācijas apļa izbūve Rubenes, Raiņa un Valkas ielu krustojumā

Rudens un ziemas mēnešos veikta lietus ūdens kanalizācijas, ūdensvada un kanalizācijas maģistrāļu nomaiņa uz jaunām. Turpinās visi projektā paredzētie darbi –  elektrotīklu pārbūve, sakaru tīklu pārbūve, ielas segas konstruktīvās kārtas izbūve.

Būvniekiem ir liels izaicinājums strādāt pilsētvidē ar lielu satiksmes intensitāti, kā arī būvdarbu veikšanas laikā autovadītājiem sagādā neērtības satiksmes ierobežojumi. Aicinām būt saprotošiem!

Izbūvētais jaunais rotācijas aplis uzlabos satiksmes drošību augstas satiksmes intensitātes posmā. Rotācijas aplim paredzēta vienas joslas brauktuve ar ārmalas rādiusu 15 metri. Brauktuves platums būs 6 metri, paredzot arī 1,5 metru platu bruģēto paplašinājumu apļa brauktuves iekšmalā, lai nodrošinātu kravas transporta izbraukšanu. Uz visām apļveida krustojuma pieslēguma ielām paredzētas gājēju drošības saliņas, kas sadala aplī iebraucošās un no tā izbraucošās satiksmes plūsmas.

Pārbūves darbus atbilstoši iepirkuma rezultātiem un līgumam veic SIA “ACBR”, Valmieras novada pašvaldībai ieguldot 783 338,95 EUR.

Georga Apiņa ielas posma pārbūve

Georga Apiņa ielas posmā no Rīgas ielas līdz Beātes ielai veikti 30% no plānotajiem darbiem. Turpinās visi projektā paredzētie darbi –  elektrotīklu pārbūve, sakaru tīklu pārbūve, ielas segas konstrukcijas izbūve. Pašreiz būvnieks veic gājēju ietves paplašināšanas darbus Rīgas ielā posmā starp ēkām Nr. 18 un Nr. 20., lai ērti varētu izmainīties pretim nākoši gājēji un velobraucēji. Uz Rīgas ielas izbūvēs arī drošības saliņu. Veic arī ceļa apmaļu izbūvi uz Georga Apiņa ielas. 

Projektā paredzēts pārbūvēt esošās gājēju ietves, labajā pusē izbūvēt veloceliņu, pie pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” izbūvēt ātrumvalni, kas apvienots ar gājēju pāreju. Izbūvēs arī jaunu ielas apgaismojumu visā ielas pārbūves posmā. Ielas malās paredzētas autostāvvietas 48 automašīnām, tostarp divas vietas automašīnām cilvēkiem ar invaliditāti.

Pārbūves darbus atbilstoši iepirkuma rezultātiem un līgumam veic SIA “Limbažu ceļi”, Valmieras novada pašvaldībai ieguldot 701 670,68 EUR.

Ķieģeļu ielas posma izbūve

Turpina izbūvēt Ķieģeļu ielas turpinājumu posmā no Dzegu ielas līdz Parka ielai, kas ietver jaunu asfaltbetona segumu, gājēju ietvi apvienotu ar veloceļu un inženiertīklu izbūvi: ūdens apgādes tīklu, sadzīves kanalizāciju, lietus ūdens kanalizāciju, apgaismojuma tīklu un drenāžu. Objekts atrodas blakus Matīšu šosejai pie daudzdzīvokļu īres namiem, tāpēc tiek izbūvētas iebrauktuves arī uz piegulošajiem īpašumiem.

Būvdarbi šajā būvobjektā tuvojas noslēgumam. Nepieciešams veikt vēl apmaļu izbūvi, ielas segas izbūvi (virsējo konstruktīvo kārtu izbūve, minerālmateriālu un asfalta kārtas). 

Izbūves darbus atbilstoši iepirkuma rezultātiem un līgumam veic SIA “ACBR”, Valmieras novada pašvaldībai ieguldot 232 472,02 EUR.

Plānotie darbi

2024. gadā, lai uzlabotu Valmieras pilsētas ielu infrastruktūru, veiks:

  • seguma atjaunošanu tiltam pār Gauju, Cēsu ielā;
  • Rietekļa ielas izbūvi;
  • Strauta ielas pārbūvi;
  • Beātes ielas virskārtas atjaunošanu posmā no Kārļa Baumaņa ielas līdz Raiņa ielai;
  • Ausekļa ielas virskārtas atjaunošanu posmā no Rīgas ielas līdz Voldemāra Baloža ielai;
  • Mērnieku ielas grantētās virsmas divkārtu apstrādi.