Ukrainas  pašvaldības iepazīstas ar 8 pašvaldību uzņēmuma atkritumu apsaimniekošanas pieredzi

prezentacija ukrainas pasvaldibam

Aizvadītās darba nedēļas noslēgumā, 23. septembrī attālinātā formātā tika organizēts seminārs Ukrainas Mazo pilsētu asociācijas pārstāvjiem par SIA “ZAAO” (ZAAO) atkritumu apsaimniekošanas pieredzi – darbības principiem, reģionālās sistēmas izveidi, atkritumu šķirošanas ieviešanu, poligona darbību un attīstību atbilstoši vides prasībām.

ZAAO izpilddirektore Ieva Barutina prezentēja atkritumu apsaimniekošanas pieredzi, reģionālas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveidi, savukārt Valmieras novada domes priekšsēdētāja vietnieks Ričards Gailums dalījās ar pašvaldības pieredzi, pirms vairākiem gadiem Vidzemes reģiona pašvaldībām kopīgi izveidojot veiksmīgi darbojošos un vides prasībām atbilstošu atkritumu savākšanas un šķirošanas sistēmu. R. Gailums uzsvēra, pateicoties tam, ka visā reģionā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošina viens uzņēmums, pakalpojums tiek nodrošināts gan pilsētu, gan tālāku lauku reģionu iedzīvotājiem un izmaksas tiek izlīdzinātas.

Seminārā piedalījās ap 90 Ukrainas pašvaldības pārstāvju. Semināra iniciatore, šobrīd Valmierā dzīvojošā Ukrainas Mazo pilsētu asociācijas izpilddirektore Oksana Kiriljuk (Oksana Kyryliuk), kura pēc ZAAO atkritumu poligona ”Daibe” un Dabas un tehnoloģiju parka “URDA” apmeklējuma saredzēja, ka Vidzemes reģiona pieredze vienotas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveidē, būtu ļoti noderīga Ukrainas pašvaldībām.

Ukrainas pilsētu mēri bija ļoti ieinteresēti un pēc prezentācijas tika uzdoti precizējoši jautājumi gan par reģionāla atkritumu poligona izbūves un apsaimniekošanas tehniskajiem aspektiem, vietas izvēli, finansējuma avotiem, arī par atkritumu šķirošanas ieviešanu, sadzīves atkritumu savākšanas organizēšanu pilsētu daudzdzīvokļu mājās, privātmājās un sabiedrības izglītošanas pasākumiem.