Atklāta bērnudārza “Ābelīte” pārbūvētā ēka

Pirmdien, 2. janvārī, tika atklāta Valmieras vecākās pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte” pārbūvētā ēka Palejas ielā 5.

Savā apsveikuma uzrunā bērnudārza vadītāja Zinta Būda uzsvēra, ka iestādes kolektīvu var salīdzināt ar ābeli, kas ir stiprs, izturīgs koks un bagātīgi sniedz augļus. Tas ir atspoguļots arī iestādes izveidotajā logo, un tā sienas gleznojumu sadarbībā ar Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolu veica bērnudārza “Ābelīte” absolvente Elza Līna Andersone.

Bērnudārza vadītāja pateicās visiem, kuri līdzdarbojās iestādes ēkas atjaunošanā – kolēģiem Valmieras novada pašvaldībā, būvuzņēmumam SIA “SANART”, darbu vadītājai Karīnai Krūmiņai, būvuzraugam Mikum Mincānam, kā arī pateicās bērnudārza “Ezītis” kolektīvam un “Sajūtu parka” kolektīvam par laipno izmitināšanu pagaidu telpās. Savukārt bērni sveica visus klātesošos ar muzikāli sportisku priekšnesumu, kurā iesaistīja arī pasākuma viesus.

Jānis Baiks, Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs: “Zīmīgi, ka gada pirmajā darba dienā esam pulcējušies tik priecīgā pasākumā. Aizvadītais gads jums nebija viegls, taču tagad ir vēl jo lielāks prieks atgriezties jaunās, skaistās un plašākās telpās. Lai bērniem un visiem bērnudārza darbiniekiem laimīgs 2023. gads un jauka būšana atjaunotajā ēkā!”

Kolektīvu “jurģos” sveica arī ilggadējā bērnudārza vadītāja Guna Ābele, kuras darba mūžs šajā pirmsskolas izglītības iestādē ir 50 gadi. Pateicībā par šeit pavadīto laiku viņa dāvāja 50 rozes, novēlot vienmēr turēt augstu bērnudārza godu, kā arī aicināja papildināt pie bērnudārza esošo ābeļdārzu ar vēl vienu ābeles stādu, kas izaugs un ik pavasari iepriecinās ar baltiem ziediem.

Guna Ābele atklāja, ka seši viņas ģimenes pārstāvji – vīrs, trīs bērni un divi mazbērni – ir apmeklējuši Valmieras senāko bērnudārzu. Pateicībā savam bērnudārzam ģimene tam dāvāja rododendra stādu, kas ir īpaši, vienā eksemplārā selekcionēts Latvijas Universitātes Botāniskajā dārzā un tam ir piešķirts nosaukums “Valmieras bērnudārzs “Ābelīte””.

Pēc atjaunotās ēkas apskates viesi pulcējās sarīkojumu zālē, kas pēc pārbūves ir kļuvusi divas reizes plašāka. Guna Ābele ar klātesošajiem dalījās savās atmiņās par 50 darba gadiem. Viņa pastāstīja par savu pirmo darba dienu bērnudārzā un kāda tobrīd bijusi Valmiera. Bijusī iestādes vadītāja īpaši lepojas ar saviem daudziem audzēkņiem. “Aktieris Ģirts Ķesteris, TV seja Sandra Zviedre, kardiologs Ainārs Rudzītis un citi. Savulaik dažādu ministriju valsts sekretāra amatu ieņēmuši veseli seši bērnudārza absolventi. Mūsu audzēkņi tagad ir visur Latvijā un pasaulē,” gandarīta ir Guna Ābele.

Gatavojoties svinīgajam atklāšanas brīdim, sadarbībā ar dzejnieci Laumu Daugišu ir tapis apsveikuma dzejolis bērnudārzam.

Ābelītei

Dīvaliņa pļavas skauta,

Tuvu Gaujas ūdeņiem,

Mums ir sava “Ābelīte”

Sešu zaru žuburiem.

Katram zaram savi bērni –

Mazas meitenes un zēni.

Katram zaram vārdiņš dots,

Lai to citi atrast prot.

Šeit rit dienas laimes soļiem,

Tā kā pasaciņa skan.

“Ābelītē” mīlestības

Pietiks tev un pietiks man.

Pienāks laiks, un skolā iesim,

Prom no tevis būsim mēs.

Atmiņas par bērnu dienām

Ziedēs visās ābelēs.

Nosaukumu bērnudārzs nav ieguvis nejauši. Pēc kara, tālajā 1946. gadā, dibinoties Valmieras 1. bērnudārzam, tas esot atradies liela, skaista ābeļu dārza vidū. Taču nosaukums “Ābelīte” bērnudārzam ir piešķirts kopš 2013. gada, kad tika veikta 1. pirmsskolas izglītības iestādes reorganizācija un bērnudārzs kā struktūrvienība tika pievienots Valmieras pilsētas 2. pirmsskolas izglītības iestādei “Ezītis”. Sākotnēji dažas bērnudārza grupas atradās privātmājā Palejas ielā 5. Bērnudārzam paplašinoties, dažas grupiņas tika izmitinātas gan muzeja ēkā, gan tuvumā esošajā privātmājā Dīvaliņa ielā. 1960. gadā tika uzsākta piebūves celšana Palejas ielā 5. Kopš 1962. gada, kad bērnudārzs tika nodots ekspluatācijā, ēka nebija piedzīvojusi būtiskas pārmaiņas līdz pat 2021. gada nogalei, kad sākās pārbūves darbi.

Iepirkuma procedūras rezultātā darbus veica SIA “SANART” par kopējo līguma summu 828 904,17 EUR ar PVN. Darbi īstenoti Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskais atbalsta mērķis “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldības ēkās” projekta “Pašvaldības ēkas Palejas ielā 5, Valmierā energoefektivitātes paaugstināšana” (vienošanās Nr. 4.2.2.0/20/I/002) ietvaros. Uz projektu attiecināmie kopējie izdevumi ir 818 464,70 EUR, no tām attiecināmās izmaksas ir 270 138,90 EUR, ERAF finansējums 177 450,93 EUR, valsts budžeta finansējums 6262,97 EUR.