Atklās labiekārtoto EKO punktu Endzelē

Sestdien, 28.augustā, plkst.11.00 Endzeles centrā, Jeru pagastā, notiks Endzeles EKO punkta atklāšana.

Pasākumā kopā ar SIA “ZAAO” pārstāvjiem būs iespējams piedalīties atkritumu šķirošanas meistarklasē un nostiprināt iemaņas pareizā atkritumu šķirošanā. Bērnus radošās nodarbēs iesaistīs māksliniece Diāna Hofmane un skudra Urda. Muzikālus priekšnesumus piedāvās Markuss Daniels Kolosovs, Toms Kristiāns Dimitris un Fēlikss Siliņš. Tiks apbalvota zīmējumu konkursa uzvarētāja Anna Jolkina. Viņas darbs, stikla pudeles dzīves cikls, ir iemūžināts arī Endzeles EKO punktā izvietotajā informatīvi izglītojošā stendā.

Jeru pagasta iedzīvotāji sadarbībā ar Valmieras novada pašvaldību un SIA “ZAAO” ir labiekārtojuši EKO punktu Endzeles centrā – nomainīts papīra, polimēru un metāla konteiners, uzklāts segums un uzstādīta video novērošanas kamera. Tāpat nākamnedēļ paredzēti vēl pēdējie darbi – informatīvi izglītojoša stenda uzstādīšana, atkritumu konteineru mazgāšana un apkārtnes sakopšana.

“Jau vairākus gadus Endzelē izvietotajā EKO punktā šķiroto atkritumu konteineros mēdz izmest nevis tur paredzēto plastmasas, metāla, papīra iepakojumu un stiklu, bet mājsaimniecības sadzīves atkritumus, pat automašīnu riepas un logu stiklu. Rezultātā konteineri ir pārpildīti un rada nesakārtotu apkārtējo vidi Endzelē. Pateicoties pašvaldības atbalstam, šobrīd video novērošanā varēs pārkāpējus identificēt, tomēr tas palīdz cīnīties ar sekām, nevis problēmas cēloni. Manuprāt, daudz svarīgāk ir informēt un izglītot sabiedrību par atkritumu šķirošanas iespējām un videi draudzīgu dzīvesveidu, tāpēc projektā veidojam informatīvi izglītojošu stendu. Tas būs kā ceļvedis pareizai atkritumu šķirošanai un dos iespēju uzzināt arī dažādus faktus, piemēram, par to, ka papīram ir septiņas dzīvības, bet polimēram – 30,”

norāda Iveta Auniņa, projekta “EKO punkta labiekārtošana un informatīvi izglītojoša stenda izveide Endzelē” vadītāja.

Sakārtota, vizuāli pievilcīga un ērti pieejama infrastruktūra ir svarīgs videi draudzīga dzīvesveida priekšnoteikums. Taču neatkarīgi no pieejamās infrastruktūras videi draudzīgs dzīvesveids ir iespējams, ja ir zināšanas par to, kas ir videi draudzīgi un kā darīt pareizi. Lai Endzeles un tuvākās apkārtnes iedzīvotājiem piedāvātu gan vienu, gan otru, projekta īstenotāji aicina pievienoties un noderīgi pavadīt laiku Endzeles EKO punkta atklāšanas pasākumā.

Atjaunotā EKO punkta atklāšana ir projekta “EKO punkta labiekārtošana un informatīvi izglītojoša stenda izveide Endzelē” aktivitāte, ko finansiāli atbalsta pašvaldība bijušās Rūjienas novada pašvaldības projektu konkursā “Iedzīvotāji veido savu vidi 2021”.

Ko drīkst un ko nedrīkst mest papīram, polimēriem un metālam paredzētajā konteinerā EKO punktā
Ko drīkst un ko nedrīkst mest stikla pudelēm un burkām paredzētajā atkritumu konteinerā EKO punktā