Atklās labdarības projektu “Sapņu pavadonis” – nedziedināmi slimu cilvēku pēdējo vēlmju īstenošanai

Piektdien, 10. novembrī biedrība “Latvijas Samariešu apvienība” atklās labdarības projektu “Sapņu pavadonis”, kas ar ziedotāju atbalstu palīdzēs piepildīt nedziedināmi slimu cilvēku vēlmes viņu mūža izskaņā. Citviet to pazīst kā “Wish ambulance” vai “Wunschewagen”, un tagad ar Vācijas Samariešu apvienības atbalstu, pārņemot labāko pasaules pieredzi, projekts tiks īstenots arī Latvijā.

“Sapņu pavadonis” ir labdarības projekts, kuru īsteno apmācīti brīvprātīgie, radot prieku cilvēkiem ar ierobežotu dzīvildzi – paliatīvu vai hospisa diagnozi. Tie ir mūsu līdzcilvēki, kuru kustības ir ierobežotas un kuriem nepieciešama pastāvīga aprūpe. Tāpēc Sapņu pavadonis ir īpaši pielāgots un aprīkots auto, lai brauciens būtu drošs un ērts. Katrā braucienā cilvēku pavada divi brīvprātīgie, vienam ir medicīniskā kvalifikācija.

“Nodrošinot aprūpes pakalpojumus, mūsu aprūpētāji ne vien palīdz pašaprūpē, bet sniedz arī emocionālu atbalstu. Esam klāt gan ikdienā, gan dzīves izskaņā, tādējādi zinām šo cilvēku lielākās bažas, sāpes un nepiepildītos sapņus. Visbiežāk tā ir vēlme vēl reizi pabūt pie jūras, redzēt Siguldu rudenī, apciemot sen nesatiktu tuvinieku vai aizbraukt līdz bērnības mājām. Un visbiežāk to īstenot neļauj cilvēcīga atbalsta un palīglīdzekļu trūkums, kā arī līdzīgi šķēršļi. Tāpēc jau labu laiku lolojām ieceri par Sapņu pavadoni. Kopā mēs varam palīdzēt piedzīvot daudzus sapņus, “akcentē Latvijas Samariešu apvienības vadītājs Andris Bērziņš.

Pieteikt sapni var pats cilvēks vai viņa tuvinieks, sazinoties ar projekta vadītāju. Piesakoties, būs īsi jāapraksta sapnis, kā arī jānorāda informācija par cilvēka veselības stāvokli u.c. brauciena plānošanai un drošai norisei.

Projekts ir pilnībā finansēts no ziedojumiem, un pirmais projekta ziedotājs bija Vācijas Samariešu apvienība, ziedojot vienu no saviem Wunschewagen jeb speciāli aprīkotajiem auto, kas nu ir tapis par Sapņu pavadoni.

Ziedot un palīdzēt piedzīvot sapni mūža izskaņā iespējams Latvijas Samariešu apvienības mājas lapā www.samariesi.lv/ziedot

Savukārt, ja ir B kategorijas autovadītāja apliecība un/vai medicīnas māsas, ārsta palīga vai cita medicīniskā kvalifikācija, kā arī vēlme palīdzēt cilvēkiem – aicinām pievienoties Sapņu pavadoņa komandai!

Par Latvijas Samariešu apvienību

Biedrība “Latvijas Samariešu apvienība” (LSA) ir viena no lielākajām nevalstiskajām organizācijām Latvijā, kurā ir nodarbināti vairāk nekā 1000 algotu darbinieku un darbojas vairāk nekā 300 brīvprātīgo. LSA ir sertificēta kā daudzu sociālo pakalpojumu sniedzējs, ārstniecības un izglītības iestāde. LSA piedāvā daudzus sociālos, medicīniskos un apmācības pakalpojumus jau 30 gadus. Tāpat LSA īsteno dažādus labdarības projektus un iniciatīvas.

Saziņai:

Laura Bulmane Projekta vadītāja 26337921

Dagnija Kaklautiņa Sabiedriskās attiecības 28343245