Atklās ekspozīciju zemes mākslas objektā “Maģistrāle PĻAVA”

Aicinot uz pikniku un laika pavadīšanu pļavā, zemes mākslas objektā “Maģistrāle PĻAVA”, no piektdienas, 6.augusta, plkst.11.00 Dīvaliņa pļavās Valmierā, pie Lucas un Palejas ielas krustojuma, apskatei būs pieejama izglītojoša izstāde par pļavā sastopamajiem augiem.

Izstāde tapa Valmieras Dizaina un mākslas skolas vasaras plenēra laikā jūnijā, kad skolas 6.klases audzēkņi izglītojās par pļavās sastopamajiem augiem un pēc tam radīja pļavas augu zīmējumus. Zīmējumi ar augu nosaukumiem latviešu un latīņu valodās būs apskatāmi izstādē “Maģistrālē PĻAVA” kā vienā no Gaujas Nacionālajā parkā izveidotajiem “Green Fest’21 Mākslas festivāla” vides mākslas objektiem.

“Green Fest’21 Mākslas festivāls” ir mākslas un vides mijiedarbībā balstīts notikums, kā laikā no augusta līdz oktobrim Valmierā, Cēsīs, Siguldā un Gaujas Nacionālā parka perifērijās būs apskatāmi vides mākslas objekti landart jeb zemes mākslas formā. Mākslas festivāla laikā, veidojot vides mākslas objektus, zinātniski radošā komanda izskata dažādu dzīvotņu izzušanas problemātiku. Tas ir tiešs videi nedraudzīgas saimniekošanas rezultāts, norādot uz sekām ilgtermiņā. Šī gada festivāla tēma ir “Kad bites no planētas pazudīs pavisam, cilvēkam paliks tikai četri gadi, ko izdzīvot” (Moriss Meterlinks).

Arī zālāji un pļavas ir nozīmīga ekosistēma kā laukos, tā pilsētā. Tās ir vērtīga daudzu augu un dzīvnieku sugu dzīvotnes, ar dabisko estētisko vērtību tās kalpo kā piemērota vide pilsētas iedzīvotāju atpūtas aktivitātēm. Tādēļ “Maģistrāle PĻAVA” ir Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas radīts projekts, kur kultivētu pļavu pakāpeniski iecerēts attīstīt par dabisku pļavu, vienlaikus piedāvājot to kā vides un cilvēka mijiedarbības mācību vidi, vietu, kur konfrontēt sevi ar dabiskas un mākslīgi veidotas vides atšķirībām, dabiskās pļavas daudzveidību pret kultivēta zāliena vienveidību.

Atšķirības radīšanai “Maģistrālē PĻAVA” šajā pavasarī tika izpļauti celiņi un laukumi kultivētā zālāja vides saglabāšanai. Neizpļautajās daļās tika iesētas dabiskā zāliena augu sēklas. Objekts tika papildināts arī ar privātās pamatskolas ZAĻĀ SKOLA bišu māju, kā arī ZAAO izglītojošu stendu par atkritumu sadalīšanās laiku dabā. Cilvēka darbības rezultātā stends savu eksponēšanās laiku jau ir beidzis.

Zīmēto augu herbārija izstāde “Maģistrālē PĻAVA” būs apskatāma “Green Fest’21 Mākslas festivāla” laika ietvaros. Augusta beigās plānota nekultivētās zāliena daļas nopļaušana, zāles masu savācot.

Valmiera “Green Fest’21 Mākslas festivālā” piedalās ar diviem mākslas objektiem, no kuriem otrs, Valmieras novada pašvaldības, veidotais zemes mākslas objekts “Sarkanā mežskudra” apskatei būs pieejams augusta beigās.