Atkārtoti atvērta pieteikšanās ZĪLEI 2022

ZĪLE 2022

Atbalsta programmā ZĪLE 2022 izsludināta pieteikšanās 2. kārta. Pateicoties pašvaldības piešķirtajam finansējumam, komersantiem un biznesa ideju autoriem šogad vēl pieejami 19 708,87 eiro divās apakšprogrammās – ZĪLE INOVĀCIJĀM un ZĪLE STARTAM.

Apakšprogrammas ZĪLE INOVĀCIJĀM mērķis ir Valmieras uzņēmumos veicināt jaunu produktu un inovāciju realizēšanu. Viena inovāciju projekta minimālais atbalsta apjoms ir 2000 eiro, bet maksimālais atbalsta apjoms ir 10 000 eiro. Atbalsta intensitāte ir no 60 % līdz 80 %. Apakšprogrammas ZĪLE STARTAM mērķis ir veicināt jaunu uzņēmumu veidošanos, kas realizē jaunus produktus un pakalpojumus un kas Valmieras novadā potenciāli rada jaunas darba vietas, kā arī veicināt jaunuzņēmumu straujāku izaugsmi. Viena starta projekta maksimālais atbalsta apjoms ir 2000 eiro. Atbalsta intensitāte ir 80 %.

Aicinām uzņēmējus un biznesa ideju autorus pieteikt projektus atbalsta programmai ZĪLE, iesniedzot savus pieteikumus Valmieras Attīstības aģentūrai elektroniski līdz 2022. gada 17. jūlija plkst. 23.59. Pieteikumi nosūtāmi uz e-pasta adresi . Kontakttālrunis jautājumiem: 26180733.

Ar visu projekta dokumentāciju un projekta pieteikumu iesniegšanas kārtību, kā arī informatīvā semināra ierakstu var iepazīties Valmieras Attīstības aģentūras mājaslapā https://developvalmiera.lv//zile/.

Atbalsta programmu ZĪLE finansē Valmieras novada pašvaldība. Programmu īsteno un administrē Valmieras Attīstības aģentūra.

Inovāciju atbalsta programmā ZĪLE finansējums piešķirts 16 projektiem

Jau piekto gadu biznesa attīstībai Valmieras novadā tiek īstenota uzņēmējdarbības atbalsta programma ZĪLE. Šogad ZĪLE 2022 pirmajā uzsaukumā tiks realizēti 16 atbalstītie projekti: septiņi projekti apakšprogrammā ZĪLE INOVĀCIJĀM un deviņi projekti apakšprogrammā ZĪLE STARTAM.

Šogad ZĪLE kļuvusi plašāka un apjomīgāka. Pateicoties pašvaldības piešķirtajam finansējumam, komersantiem un biznesa ideju autoriem 2022. gadā kopā pieejami 80 000 eiro. Šogad konkursa pirmajā uzsaukumā pieteikti 19 projekti par kopējo summu 179 898,94 eiro, tai skaitā 144 539,46 eiro ZĪLE INOVĀCIJĀM apakšprogrammā un 35 359,48 eiro ZĪLE STARTAM apakšprogrammā. ZĪLE 2022 pirmajā uzsaukumā piešķirts atbalsts 60 291,13 eiro apmērā, tai skaitā 44 723,55 eiro apakšprogrammā ZĪLE INOVĀCIJĀM un 15 567,58 eiro apakšprogrammā ZĪLE STARTAM.

Programmā ZĪLE iesniegtos projektu pieteikumus vērtēja konkursa komisija, kuras sastāvā ir Jānis Grasbergs, Valmieras novada pašvaldības domes Tautsaimniecības, vides un attīstības lietu komitejas priekšsēdētājs, Andris Klepers, Valmieras novada pašvaldības domes deputāts, Evija Nagle, Valmieras novada pašvaldības izpilddirektores vietniece un Attīstības pārvaldes vadītāja, Sandis Svarinskis, Valmieras novada pašvaldības izpilddirektores vietnieks un Kapitāla pārvaldības un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas vadītājs, un Ilze Eglāja, Valmieras Attīstības aģentūras valdes priekšsēdētāja.

Lai gan ZĪLE 2022 konkursa komisija kopumā pozitīvi vērtēja visus iesniegtos projektus, atbalsts tika piešķirts šādiem ZĪLE INOVĀCIJĀM projektiem:

 • Jaunas ražošanas iekārtas projektēšana un prototipa izveide – koka kanvu apakšrāmju gala savienojumu frēze, SIA “Solidis”;
 • Kompakta izmēra keramikas masu vakuumpreses iegāde, SIA “Vaidava Ceramics”;
 • Uzņēmuma iekšējo procesu optimizācija virtuālajā un fiziskajā vidē, SIA “Artifex Plus”;
 • Velorūme Valmierā, SIA “Velorūme”;
 • Strenču viesu nama ainavas projekts, SIA “Ābolīši”;
 • Viesu nams “Zilaiskalns”, SIA “Liepas nams”;
 • SIA “Ozomoto” iekšējās CRM sistēmas ieviešana, SIA “Ozomoto”.

Apakšprogrammā ZĪLE STARTAM atbalsts tika piešķirts šādiem konkursa komisijas izvirzītiem projektiem:

 • SIA “TM Būve” izaugsmei, SIA “TM Būve”;
 • Tra Nordic, Gatis Preimanis;
 • Vaļasprieks, Vasiļina Serma;
 • Magnētiskā alfabēta kaste bērniem, SIA “Tu Tu”;
 • Virtuālā realitāte Valmierā, Mārtiņš Grava;
 • Mūsdienīgas un ilgtspējīgas remontdarbnīcas labiekārtošana, Rinalds Romanovskis;
 • Pārvietojamā attēlu uzņemšanas un drukas stacija, Elvis Čukurs;
 • Dārza spēle “Cornhole” ražošana, Elvis Čukurs;
 • Bērnu pieskatīšanas centrs “Bumblebee”, Sinita Mūrniece.

Apakšprogrammas ZĪLE INOVĀCIJĀM mērķis ir Valmieras novadā kā Latvijas rūpniecības un aktīvas uzņēmējdarbības centrā veicināt jaunu produktu un inovāciju realizēšanu, stiprinot esošos, īpaši uz izgudrojuma bāzētus un tehnoloģiski orientētus uzņēmumus, kā arī veicināt privātā un publiskā sektora sadarbību, veidojot Valmieras novadu par inovāciju un jaunu produktu testgultni jeb testēšanas vidi (angliski – test-bed). Apakšprogrammas ZĪLE STARTAM mērķis ir Valmieras novadā veicināt jaunu uzņēmumu veidošanos, kas realizē jaunus produktus un pakalpojumus un kas Valmieras novadā potenciāli rada jaunas darba vietas, kā arī veicināt jaunuzņēmumu straujāku izaugsmi, virzot tirgū produktu, radot Valmieras novadā jaunas darba vietas, ceļot komercdarbības pievienoto vērtību un eksportspēju.

2022. gada vasarā plānots izsludināt atbalsta programmas 2. kārtu. Komersanti un biznesa ideju autori ir aicināti sekot līdzi informācijai.

Atbalsta programmā ZĪLE 2022 finansējumu nodrošina Valmieras novada pašvaldība, programmas īstenošanu koordinē Valmieras Attīstības aģentūra sadarbībā ar Valmieras novada pašvaldību. Vairāk informācijas par atbalsta programmu ZĪLE: https://developvalmiera.lv/zile/

Ilze Eglāja, Valmieras Attīstības aģentūra