Atbalsts pētniecībai – nozīmīgs ieguldījums attīstībai

Vidzemes Augstskolas fonds ar Valmieras novada pašvaldības finansiālu atbalstu piešķīris stipendijas „Atbalsts docētājiem, pētniekiem un ārvalstu studentiem”, lai veicinātu Vidzemes Augstskolas institūtu pētnieču dalību starptautiskā pētniecības projektu konkursā un sekmētu pilna laika ārvalstu studentu studijas augstskolā.

Valmieras novada pašvaldības piešķirtais finansējums sekmēs Vidzemes Augstskolas zinātnisko struktūrvienību – Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūta (HESPI) un Sociotehnisku sistēmu inženierijas institūta (SSII) pētnieču Ievas Ginteres un Lindas Lanceres kopīga pētniecības projekta “PhysioArt” veidošanu. Projekta mērķis ir radīt tehnoloģisku risinājumu, kas nodrošinātu efektīvu un motivējošu fizioterapijas procesu. Lai sasniegtu mērķi, tiks pielietotas – immersīva vide un reālā laika atgriezeniska saite no bezvadu sensoriem vingrojumu laikā. Immersīvā vide tiks balstīta uz integrētiem izglītojošiem materiāliem par mūsdienu audiovizuālo estētiku, nodrošinot optimālu vidi, atbilstoši katra lietotāja uztverei. Kopumā projekta rezultātā tiks sekmēta sabiedrības veselība un informētība. Pieteikums tiks sagatavots un iesniegts Eiropas pētniecības padomē (European Research Council), atsaucoties tās izsludinātajam Starting Grants konkursam. HESPI pētniece Ieva Gintere uzsver, ka finansiālais atbalsts pētniecības projekta izstrādes posmā ir svarīgs, jo pieteikums Eiropas līmeņa konkursiem nozīmē lielu laika un enerģijas ieguldījumu. Ieva uzsver, ka tas ir ļoti vērtīgs ieguldījums jebkura pētnieka zināšanu un pieredzes bagātināšanai. Atbalsts pētniecībai veicina jaunu risinājumu izstrādi.

Stipendijas piešķirtas Inženierzinātņu fakultātes pilna laika profesionālā bakalaura studiju programmas “Informācijas tehnoloģijas” un profesionālā maģistra studiju programmas “Virtuālā realitāte un viedās tehnoloģijas” ārvalstu studentiem no Baltkrievijas un Kazahstānas. Finansiālais atbalsts pilna laika ārvalstu studentiem ir būtisks tāpēc, ka, studējot ārvalstīs, studentiem rodas papildu izdevumi, un šī ir lieliska iespēja atbalstīt studentus, lai viņi primāri varētu koncentrēties uz studijām.

Valmieras novada pašvaldība 2021. gadā piešķīrusi finansiālu atbalstu 6000 EUR apmērā, lai sekmētu Vidzemes Augstskolas zinātnisko pasākumu īstenošanu, tajā skaitā starptautisko zinātniski pētniecisko aktivitāšu nodrošināšanu, radošas un inovatīvas vides veidošanu un attīstību Valmieras novadā. Vidzemes Augstskolas sadarbība ar Valmieras novada pašvaldību sekmīgi turpinās jau kopš augstskolas dibināšanas. Pašvaldībai ir nozīmīgi atbalstīt pētniecību, jo Vidzemes Augstskola ar tās personāla zināšanām un pieredzi vienmēr ir bijusi motivēta un sniegusi devumu pilsētas un novada attīstībā.

Informāciju sagatavoja: Vidzemes Augstskola.