Atbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai

No 2022. gada 9. maija līdz 9. jūnijam interesenti var pieteikties atbalstam pasākumāAtbalsts jaunajiem lauksaimniekiem uzņēmējdarbības uzsākšanai“.

Pasākuma mērķisirsekmēt gados jaunu cilvēku iesaistīšanos pastāvīgā lauksaimniecības darbībā un nodrošināt darbaspēka atjaunošanos un paaudžu nomaiņu lauksaimniecības sektorā, atbalstot gados jaunus cilvēkus, kas saimniecības vadītāja statusā pirmo reizi dibina ekonomiski dzīvotspējīgu saimniecību, lai ražotu lauksaimniecības produkciju vai savā īpašumā pārņemtu esošu saimniecību.

Piektās kārtas pieejamais publiskais finansējums apakšpasākumāir 3,96 miljoni eiro.  Kārtā pieejamais finansējums sadalīts pēc reģionalizācijas principa, ņemot vērā vienotajam platību maksājumam deklarēto platību (50%) un teritorijas attīstības indeksu (50%):

LAD StruktūrvienībaPieejamais publiskais finansējums eiro
Austrumlatgales RLP520 000
Dienvidkurzemes RLP480 000
Dienvidlatgales RLP560 000
Lielrīgas RLP280 000
Viduslatvijas RLP400 000
Zemgales RLP480 000
Ziemeļaustrumu RLP400 000
Ziemeļkurzemes RLP400 000
Ziemeļvidzemes RLP440 000
Kopā3 960 000

Projekta iesnieguma veidlapa pieejama dienesta mājaslapā sadaļā “Atbalsta veidi” → Projekti un investīcijas.

Projektu iesniegumi jāiesniedz, izmantojot LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmu. Tālrunis uzziņām: 67095000.

Atbalsts pieejams Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas ietvaros.

Informāciju sagatavoja: LAD Sabiedrisko attiecību daļa