AST uzsāk elektropārvades līniju Valmiera-Tartu un Valmiera-Tsirgulina pārbūvi

Viena no svarīgākajiem projektiem Baltijas elektrotīklu sinhronizācijai ar kontinentālo Eiropu – 330 kV elektropārvades līniju Valmiera-Tartu un Valmiera-Tsirgulina pārbūves izmaksas būs 24,7 miljoni EUR, paredz Latvijas pārvades sistēmas operatora AS “Augstsprieguma tīkls” (AST) ar pilnsabiedrību “Empower un Leonhard Weiss” noslēgtais līgums.

“Līniju no Valmieras uz Igauniju pārbūve ir viens no svarīgākajiem projektiem Baltijas elektrotīklu sinhronizācijas ar Eiropu nodrošināšanai, jo tas segs pietiekamu pārvades jaudu un energoapgādes drošumu kopā ar šogad ekspluatācijā nodoto jauno 330 kV elektropārvades līniju “Igaunijas – Latvijas 3. starpsavienojums” no Rīgas TEC-2 līdz Kilingi-Nemme Igaunijā. Projekts ir iekļauts Baltijas elektrotīklu sinhronizācijas projekta otrajā posmā un tam ir piešķirts 75% līdzfinansējums no Eiropas Savienības Infrastruktūras savienošanas instrumenta līdzekļiem, norāda AST valdes loceklis Imants Zviedris.

Projekts paredz pārbūvēt divas pagājušā gadsimta 60-tajos un 70-tajos gados uzbūvētās līnijas. Pārbūves ietvaros nav paredzēts mainīt elektrolīnijas trasi un sprieguma līmeni – tā tiks izbūvēta kā gaisvadu 330 kV līnija esošās 330kV gaisvadu līnijas trasē, uzstādot jaunus balstus un montējot jaunus vadus. Pārbūves rezultātā iespējama pārbūvētās elektrolīnijas balstu novietošanas vietu maiņa pa esošās līnijas asi. Būvniecību plānots uzsākt 2022. gadā un kā pirmo rekonstruēt līniju no Valmieras uz Tartu, savukārt pēc šo darbu pabeigšanas 2023. gadā tiks uzsākta līnijas no Valmieras uz Tsirgulinu pārbūve. Darbus plānots pabeigt līdz 2024. gada beigām.

Īstenojot Latvijas energoapgādes drošuma un neatkarības politiku, Ministru kabinets projektam “330 kV elektropārvades līnijas Valmiera-Tartu un Valmiera-Tsirgulina pārbūve Latvijas teritorijā” ir noteicis nacionālo interešu objekta statusu. Uzsākot darbu pie līniju pārbūves, 2018. gada sākumā abām elektropārvades līnijām tika veikts sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums un 2018. gada 5. martā Valsts vides dienesta Valmieras reģionālās vides pārvalde pieņēma lēmumu par ietekmes uz vidi novērtēšanas procedūras nepiemērošanu abām līnijām, izsniedzot tehniskos noteikumus, kas jāievēro abu elektropārvades līniju rekonstrukcijas laikā.

Abu līniju pārbūves sabiedriskās apspriešanas tika veiktas novados, kuru teritorijas tās šķērso. Sabiedriskā apspriešana Strenču novadā notika pērnā gada 11. martā klātienē, informējot klātesošos par projektu aktivitātēm un atbildot uz zemes īpašnieku un citu interesentu uzdotajiem jautājumiem, savukārt sabiedriskās apspriešanas Beverīnas un Valkas novados Covid-19 izraisītās ārkārtējās situācijas dēļ tika organizētas attālināti. Beverīnas un Valkas novadu zemes īpašniekiem individuāli tika nosūtīta informācija par projektu un piedāvāta iespēja iesūtīt interesējošos jautājumus līdz pagājušā gada 24. jūlijam. Uz visiem rakstiski un mutiski iesniegtajiem jautājumiem un komentāriem tika sniegtas atbildes.

Patlaban abas līnijas posmā no apakšstacijas Valmierā līdz Latvijas robežai šķērso Valmieras novada Kauguru, Brenguļu, Trikātas un Plāņu pagastus, kā arī Valkas novada Valkas pagastu. Tā kā līniju atrašanās vieta netiks būtiski mainīta, tikai atsevišķiem zemju īpašniekiem mainīsies apgrūtinājuma apjoms, par ko tiks aprēķinātas un izmaksātas kompensācijas.

Līniju pārbūves pasākumi ir vērsti uz to, lai nodrošinātu pietiekamu infrastruktūru Baltijas valstu enerģētiskajai neatkarībai no Krievijas apvienotās elektroenerģijas sistēmas un tie kalpo par priekšnoteikumu veiksmīgai Baltijas valstu elektroenerģijas sistēmu sinhronizācijai ar kontinentālās Eiropas tīkliem, kas paredzēta 2025. gadā.

Kopumā iepirkumā kvalificējās pieci pretendenti, no kuriem četri piedalījās sarunu procedūras otrajā kārtā un iesniedza cenas piedāvājumu. Plašāku informāciju par projektu iespējams atrast AST mājas lapā https://www.ast.lv/lv/transmission-network-projects/valmiera-tartu-un-valmiera-tsirgulina-parbuve-latvijas-teritorija

Par AS “Augstsprieguma tīkls”
AST ir Latvijas elektroenerģijas pārvades sistēmas operators, kas nodrošina nepārtrauktu, drošu un ilgtspējīgi efektīvu elektroenerģijas pārvadi visā Latvijā. Tā vīzija ir kļūt par reģiona vadošo pārvades sistēmas operatoru, kas operatīvi un sekmīgi ievieš uz attīstību vērstas izmaiņas. AST pieder dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora AS “Conexus Baltic Grid” 68,46 % kapitāldaļu.


Papildu informācija:
Aija Ikstena
Komunikācijas vadītāja
Tālr. +371 29174571
E-pasts: