AS “Valmieras Enerģija” iesniedz jaunu siltumenerģijas tarifa projektu

Akciju sabiedrība “Valmieras Enerģija” sagatavojusi jaunu tarifa projektu, kas paredz izmaiņas siltumenerģijas tarifā no 2024. gada 1. janvāra. Jaunais tarifa projekts būs par 30% zemāks nekā pagājušajā apkures sezonā un tas izstrādāts, balstoties uz pārdotās siltumenerģijas un elektroenerģijas cenu izmaiņām.

Iesniegtais tarifa projekts, kas būs spēkā no 2024. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 31. decembrim, paredz, ka siltumenerģijas ražošanas izmaksas šajā apkures sezonā būs 58,66 eiro par megavatstundu. Pēdējo reizi tarifs Valmieras pilsētā tika pārskatīts 2020. gadā, balstoties uz tā brīža aktuālajām cenām un pārdotā apjoma prognozēm.

Savlaicīgi veiktās investīcijas joprojām ļauj saglabāt iespējami zemu un stabilu siltumenerģijas ražošanas tarifu. Ja salīdzinām tarifus Latvijas pilsētās, tad Valmierā tas arī pēc jaunā tarifa apstiprināšanas nemainīgi paliks zemāks par lielāko daļu lielo pilsētu tarifiem.

Māris Kānītis, AS “Valmieras Enerģija” valdes loceklis

Tarifa izmaiņās vairāk nekā trīs gadu griezumā redzams, ka siltumenerģijas ražošanas tarifs energoresursu straujo cenu kāpuma laikā ar katlumājas izbūvi Dakstiņu ielā 1 ir bijis būtiski zemāks nekā tas būtu gadījumā bez veiktajām investīcijām.  

Jau kopš 2014. gada Valmierā ir notikusi mērķtiecīga pāreja uz vietējā kurināmā izmantošanu siltumenerģijas ražošanā, kas mums ļāvis nodrošināties pret dabasgāzes cenu svārstību ietekmi uz siltumenerģijas tarifu. Redzam, ka veiktās investīcijas atmaksājušās, īpaši pagājušā apkures sezonā, un pāreja uz vietējo kurināmo būtiski ļāvusi ietaupīt līdzekļus enerģētiskās krīzes laikā.

Jānis Baiks, Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs

Valmiera kļūst dabai arvien draudzīgāka – 2015. gadā tika atklāta pirmā šķeldas katlumāja Pārgaujā, savukārt 2020. gadā Gaujas labajā krastā darbu sāka otra šķeldas katlumāja. Pašlaik AS “Valmieras Enerģija” katlumājas nodrošina 82,8%  no pilsētas siltumapgādei nepieciešamā siltuma, un 90% no tā tiek saražoti izmantojot vietējo kurināmo – šķeldu.

Par uzņēmumu:

AS “Valmieras enerģija” ir Valmieras novada pašvaldības un enerģētikas uzņēmuma “Adven Latvia” kopuzņēmums, kurā 52,15 % akciju pieder Adven grupai, bet 47,85% – Valmieras  novada pašvaldībai. Saražoto siltumenerģiju AS “Valmieras Enerģija” piegādā operatoram SIA “Valmieras ūdens”, kas savukārt ar siltumenerģiju apgādā pilsētas iedzīvotājus un uzņēmumus.

“Adven” ir vadošais partneris enerģijas pārejas posmā Ziemeļvalstīs un Baltijā ar vairāk nekā 50 gadu pieredzi. Uzņēmums ir vadošais enerģijas un ūdens pārstrādes risinājumu sniedzējs Ziemeļeiropā un tā darbības tīkls ar vairāk nekā 600 darbiniekiem aptver Somiju, Zviedriju, Norvēģiju, Nīderlandi, Igauniju un Latviju. “Adven” Latvijas tirgū ienāca pirms pieciem gadiem, koncentrējoties uz ilgtspējīgāku centralizētās siltumapgādes pakalpojumu attīstību reģionā. Šajā laikā atjaunojamo energoresursu īpatsvars ir pieaudzis no 50% 2018. gadā līdz 91% 2022. gadā.

Papildu informācijai:

Rūta Jurgelāne
“Adven Latvia”mārketinga un komunikācijas speciāliste
E-pasts:
Mob. tālr.: +371 29988742