Ārlietu ministrs Krišjānis Kariņš reģionālajā vizītē apmeklē Valmieru

Trešdien, 17. janvārī, Valmieru reģionālajā vizītē apmeklēja ārlietu ministrs Krišjānis Kariņš. Vizīte iesākās Valmieras novada pašvaldībā, kur noritēja tikšanās ar pašvaldības vadību. Tās laikā uzsvērta nepieciešamība stiprināt ekonomikas un uzņēmējdarbības vidi reģionos.

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks vizītes laikā iepazīstināja ar pašvaldības nacionālas nozīmes uzsāktajiem un plānotajiem projektiem – Valmieras Rūpniecības un eksporta parka un Valmieras Industriālā parka attīstību. Pārrunāta uzņēmējdarbības attīstība un investīciju iespējas Valmierā un Valmieras novadā, kā arī pašvaldības īstenotā starptautiskā sadarbība. Valmieras novadā aktīvi darbojas 81 ārvalstu tiešo investīciju uzņēmums, kas apliecina ārvalstu investīciju piesaistes nozīmīgumu reģiona attīstībā, kā arī reģionu nozīmi valsts ekonomiskajā attīstībā. Diskutēts arī par Ārlietu ministrijas iespējām atbalstīt pašvaldību īstenotās aktivitātes ārvalstu investīciju piesaistē. 

Ministrs apmeklēja Valmieras Rūpniecības un eksporta parku, kur pašreiz norisinās ražotnes būvniecības process. Aizvadītā gada decembrī Krišjānis Kariņš vizītes laikā Somijā apmeklēja uzņēmuma “Patria Oyj” ražotni, kur ar uzņēmuma pārstāvjiem pārrunāja turpmākās sadarbības iespējas. Savukārt Valmierā ministrs tikās ar ēkas nomnieka SIA “Defence Partnership Latvia” valdes priekšsēdētāju Uģi Ramanovu, lai pārrunātu bruņmašīnas “Patria” ražošanas paplašināšanas plānus Latvijā. Valmieras novada pašvaldība ražošanas ēku ekspluatācijā plāno nodot pavasarī. 

Vizīte Valmierā noslēdzās Vidzemes Augstskolā, kur ar studentiem un Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas dalībniekiem diskutēts par Eiropas Savienības un ārpolitikas aktualitātēm. Ar Krišjāni Kariņu pārrunāta augstskolas sadarbība ar Lielbritānijas nodibinājumu “Sympodium”, izglītība stratēģiskās komunikācijas jomā Austrumu partnerības valstīs, augstskolas darbība augstākās izglītības iestāžu tīklā “Eiropas Universitāte E³UDRES²”. Ministrs informēts par PSRS okupācijas režīma nodarīto zaudējumu aprēķināšanas komisijas turpmāko darbu, kā arī Latvijas kandidēšanu ANO Drošības padomē un augstskolas iespējām iesaistīties šī Latvijas ārpolitikas ilgtermiņa mērķa sasniegšanā.