Āra lasītava pie Rubenes bibliotēkas (2023)

Āra lasītava pie Rubenes bibliotēkas (2023)

Āra lasītava pie Rubenes bibliotēkas (2023)

Projekta īstenotājs: Rubenes iedzīvotāju iniciatīvas grupa
Pašvaldības finansējums: EUR 950
Projekta mērķis: Ar teritorijas labiekārtošanu, veicināt iedzīvotāju uzturēšanos svaigā gaisā, sakopt vidi.

  • Sekmēt Rubenes iedzīvotāju vēlmi apmeklēt bibliotēku arī vasaras sezonā, dažādojot brīvā laika pavadīšanu; 
  • Radīt atpūtas un socializēšanās vietu Rubenes iedzīvotājiem ciema centrā; 
  • Veidot vidi, kur neformālā gaisotnē apmainīties ar idejām.

Paveiktais: Rubenes ciemā blakus bibliotēkai uzstādītas skaistas šūpoles, kas pieejamas ikvienam iedzīvotājam.