Ar zīmēm “Dabā ejot, ko atnesi, to aiznes” aicina nemēslot dabā

Otrdien, 14. decembrī, Vidzemes Augstskolas studenti un Valmieras novada pašvaldība vairākās vietās Valmieras dabas teritorijās uzstādīja informatīvas zīmes “Dabā ejot, ko atnesi, to aiznes”. Zīmes tika uzstādītas ar mērķi pievērst uzmanību nepieciešamībai savākt aiz sevis atkritumus ik reizi pēc atpūtas un pastaigas dabā.

Ziemā, kad ir auksts un sniegs, atpūta dabā notiek mazāk intensīvi. Tādēļ arī dabā atstāto atkritumu apjoms ir mazāks. Taču vienlaikus uzsnigusī sniega kārta pastaigu laikā atstātos atkritumus apklāj un uz laiku padara neredzamus. Pavasarī, kad sniegs ir nokusis, vienlaikus kļūst redzams viss dabā nokļuvušo atkritumu apjoms. Tādēļ, lai neveidotos dabas piesārņojums, kas pēc tam kādam citam ir jāvāc, ir svarīgi atgādināt par nepieciešamību pastaigu un dabas atpūtas laikā neatstāt aiz sevis atkritumus. “Gribējām rīkot šo akciju tieši ziemā ar mērķi pievērst uzmanību atkritumu akumulācijas problēmai, kas atklājas pavasaros pēc sniega nokušanas. Aicinām arī ziemā cienīt dabu un vienam otru, lai atpūta ārpus mājas vienmēr būtu patīkama,” skaidro akcijas viens no iniciatoriem Artūrs Oļševskis.  Zīmju izlikšana tiks turpināta arī pavasarī, kad pastaigas un atpūta dabā kļūs īpaši vilinoša.

Zīmju “Dabā ejot, ko atnesi, to aiznes” uzstādīšana sadarbībā ar Valmieras novada pašvaldību ir daļa no Vidzemes Augstskolas studentu plašākas kampaņas “No Gaujas līdz tīrībai”. Kampaņas mērķis ir panākt tīru un sakoptu Valmieru, kā arī pievērst uzmanību ikviena paša atbildībai savas dzīvesvides veidošanā. Kampaņas laikā tiek organizētas regulāras talkas dažādās vietās pie Gaujas Valmierā. Tika rīkota arī aptauja par vietām, kas jāsakopj, kā arī citi pasākumi. Kampaņas organizatori aicina iesaistīties kampaņā, sekojot lapām “No Gaujas līdz tīrībai” sociālajās vietnēs Facebook un Instagram, kā arī šobrīd piedaloties labo darbu foto un video konkursā ar iespēju laimēt veikala “Eži” dāvanu karti 50 eiro vērtībā.

Zīmes “Dabā ejot, ko atnesi, to aiznes” ir Dabas aizsardzības pārvaldes sadarbībā ar Pasaules dabas fondu izstrādātas, Latvijā atpazīstamas informatīvās zīmes, kuras Latvijas dabas objektos un takās tiek uzstādītas ar mērķi pievērst uzmanību apdomīgai un atbildīgai rīcībai.

Fotogrāfijas ir pieejamas šeit.