Ar pirmo mācību nodarbību Rīgas pilī atklās Demokrātijas akadēmiju

30. janvārī Rīgas pilī ar pirmo mācību dienu “Demokrātija un pilsoniskā sabiedrība Latvijā un Eiropā” tiks atklāta Demokrātijas akadēmija – iniciatīva, kurā unikāli izveidotu licencētu mācību programmu apgūs vairāk nekā 200 valsts institūciju, pašvaldību, nevalstisko organizāciju pārstāvji, kā arī aktīvie iedzīvotāju un vietējie līderi no visiem Latvijas reģioniem.

Demokrātijas akadēmija tiks īstenota četros tematiskajos blokos, katrā no tiem ietverot klātienes teorijas lekcijas, iedvesmas un pieredzes stāstus, kuriem sekos mācību tēmu moduļa padziļināta apguve katrā Latvijas reģionā, iepazīstot apgūtās tēmas praktiskās nodarbībās un izziņas darbnīcās, kas tiks pielāgotas dažādo vietējo situāciju unikalitātei un katrā vietā esošajām iespējām un izaicinājumiem, kā arī dalībnieku vajadzībām.

Demokrātijas akadēmijas pirmajā mācību nodarbībā dalībnieki tiks iepazīstināti ar esošo situāciju pilsoniskās sabiedrības veidošanā un attīstībā Latvijā, īpašu uzmanību veltot pilsoniskās sabiedrības likumdošanas aspektiem.

Pirmajā mācību dienā dalībniekus uzrunās Latvijas Valsts prezidents Egils Levits, Eiropas Parlamenta deputāte Sandra Kalniete un Demokrātijas akadēmijas vadītāja Anita Seļicka.  Mācību nodarbības visas dienas laikā vadīs iedvesmojoši un profesionāli eksperti, lai kopīgiem spēkiem stiprinātu Latvijas sabiedrību un tās ilgtspēju, uzlabojot sabiedrības prasmes un zināšanas par pilsoniskās sabiedrības jautājumiem.

Dainis Īvāns sniegs ieskatu par vīzijām pilsoniskās sabiedrības veidošanai Latvijā, Valsts kancelejas pārstāvji – Valsts kancelejas direktors Jānis Citskovskis un Valsts kancelejas Valsts pārvaldes politikas departamenta konsultantes Inese Kušķe un Zane Legzdiņa-Joja – dalīsies ar redzējumu parpilsonisku sabiedrību kā mūsdienīgas valsts pārvaldes darbības pamatu un skaidros esošos pilsoniskās sabiedrības līdzdalības un sadarbības mehānismus Latvijā. Biedrības “Latvijas Pilsoniskā alianse” direktore Kristīne Zonberga izklāstīs esošo situāciju un izaicinājumus Latvijas pilsoniskajā sabiedrībā, savukārt Sabiedriskās politikas centra “Providus” direktore Iveta Kažoka dalībniekus iepazīstinās ar pieciem demokrātijas kvalitātes vērtēšanas parametriem. Mācību pirmā diena noslēgsies ar ieskatu Latvijas nevalstisko organizāciju daudzveidībā, ieskicējot dažādus organizāciju darbības modeļus, to darbības ieguldījumu demokrātijas procesos, sniedzot iespēju mācību dalībniekiem iepazīties ar mērķtiecīgi īstenotām praksēm.

Iniciatīvu “Demokrātijas akadēmija” īsteno Latvijas nevalstiskās organizācijas – biedrība “Latvijas Lauku forums” sadarbībā ar Latvijas Pilsonisko aliansi, Dienvidlatgales NVO atbalsta centru, Kurzemes NVO centru, Valmieras novada fondu un Zemgales NVO centru, pateicoties Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas grantu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” finansiālajam atbalstam, apvienojot organizāciju līdzšinējo pieredzi un ekspertīzi, kas gūta 20 gadu garumā NVO sektora un pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas aktivitātēs, lai aktualizētu pilsoniskas sabiedrības un līdzdalības jautājumus un to nozīmi, kā arī reaģētu uz esošajiem izaicinājumiem. 

Kontaktinformācija
Inga Koleča, Latvijas Lauku forums
+371 29220892   |   

Latvijas Lauku forums ir nacionāla mēroga organizācija, kas apvieno 88 organizācijas visos Latvijas reģionos. LLF misija ir veicināt Latvijas lauku līdzsvarotu attīstību, lai Latvijas lauki kļūtu par vietu, kur dzīvo apmierināti cilvēki, kuri savā dzīves vietā spēj realizēt ekonomiskās un sociālās vajadzības. Vairāk: laukuforums.lv.