Ar 350 labiem darbiem, iesaistoties vairāk nekā 16 000 dalībniekiem, noslēgusies „Labo darbu nedēļa 2022”

Labo darbu nedēļa 2022

Labo darbu nedēļas laikā apciemotas gandrīz visas dzīvnieku patversmes Latvijā, sagādājot nepieciešamo pārtiku un aprūpei nepieciešamo, kā arī pašu gatavotās rotaļlietas, iepriecināti daudzi jo daudzi veco ļaužu pansionātu iemītnieki un vientuļie pensionāri, palīdzot sakrāmēt malku un sakopjot piemājas teritoriju, novācot bagātīgo rudens ražu vai vienkārši pavadot laiku kopā. Skolotāju un vecāku pamudināti, visčaklākie labo darbu darītāji ir skolēni, kas , iesaistoties visai klasei, visas nedēļas garumā veic labos darbus, tādējādi esam droši, ka tiek audzināta atsaucīga un izpalīdzīga paaudze – skolēni iepriecina skolotājus ar pašgatavotām dāvanām un pateicības vārdiem, novadot mācību stundas, sakopjot skolas teritoriju un paveicot sētnieka darbu.

Sekojot pasaulē valdošajām aktualitātēm, šogad mudinājām labo darbu veicējus iesaistīt Latvijā mītošos Ukrainas kara bēgļus. Arī Palīdzēsim.lv jau no pirmās kara dienas sniedz atbalstu kara bēgļiem un šo mēnešu laikā esam iepazinuši daudz ģimenes, kas ne tikai pie mums vēršas pēc palīdzības, bet vēlas labo atdarīt ar labu – mūsu lielākais draugs Oleksandrs Labo darbu nedēļā iepriecināja ar ziediem un komplimentiem, ukrainietes Olga un Valentīna nāca palīgā Palīdzēsim.lv jauno telpu remontdarbos, Nastja un Alina palīdzēja labdarības stendā taku skrējienā Stirnu buks un šie ir tikai redzamākie darbi, kur ukraiņi ir iesaistījušies. Ticam un zinām, ka lielākā daļa labo darbu nav reģistrēta, bet darīta lielā pateicībā un sirsnībā par Latvijas tautas atbalstu.

Tomēr joprojām turpinās arī mūsu visu atbalsts ukraiņiem:

  • Jelgavas Paula Bendrupa pamatskolas audzēkņi klasesbiedriem no Ukrainas dāvināja veselīgas rudens veltes, sagatavotus krājumumus ziemai, māju vistu oliņas un gardu, veselīgu medu;
  • Kristīne no Jelgavas aicināja veidot ierakumu sveces Ukrainai, savukārt, Marika – ikgadējā labo darbu veicēja no Vaiņodes bez atlīdzības frizēja mazturīgās ģimenes, vietējā pansionāta iemītniekus un Ukrainas kara bēgļus, kuru dzīvesvieta pašreiz ir Vaiņode;
  • Gulbenes novada vidusskolas 5.u klases audzēkņi piedalījās akcijā “Adījumi” – adot zeķes un nosūtot tās Ukrainas paramediķiem. Savukārt, Aglonas pagasta kafejnīcā bija iespējams ziedot naudu Preiļu novadā izmitinātajiem Ukrainas kara bēgļiem, par to pretī saņemot boršču vai dzērienu.

Akcijas viens no galvenajiem mērķiem ir saprast, cik svarīgi ieraudzīt un pateikt paldies tiem, kas ikdienā nesavtīgi palīdz katram no mums. Un tam nav nepieciešami lieli finansiāli līdzekļi, bet tikai viens vārds “Paldies” vai vienkāršs smaids.

Vinnijs Pūks ir teicis: “Tu nevari visu laiku sēdēt un gaidīt, kad kāds pienāks pie Tevis! Dažreiz Tev ir jāiet pie viņiem!” Tā arī Brocēnu vidusskolas 7.klases skolēni izlēma pieiet pie katra sava skolotāja un pateikt paldies par zināšanām un sirdsgudrību, ko sniedz ik dienu. Skolēni uzlocīja piedurknes, atvēra ievārījuma burciņas, sasmalcināja biezpienu, gatavoja un rotāja kūciņas. Paldies tika pateikts arī skolas ēdnīcas darbiniecēm par pilnajiem vēderiem. Mākslas terapeite Inga novadīja vairākas mākslas terapijas sesijas gan sociālajiem darbiniekiem, gan īpašo bērnu vecākiem.

Kocēnu pamatskolas skolēni ar īsas pateicības vēstulītes palīdzību izteica paldies saviem tuviniekiem – mammai, tētim, brālim, māsai, omītei utt. par kādu nozīmīgu ikdienas darbu un šo vēstulīti novietoja kādā vietā, lai pārsteigtu tuvinieku un sagādātu pozitīvas, mīļas emocijas.

Ozolnieku vidusskolas audzēkņi Labo darbu nedēļas ietvaros izteica labos vārdus, uzslavas viens otram gan par mācību darbu (arī sev pašam), gan pāru/grupu darbos, gan ikdienas sadzīvē skolā.

Kā allaž čakli labo darbu darītāji ir mazpulcēni visā Latvijā, sakopjot apkārtni, iepriecinot pensionētos skolotājus un veicot daudz citus mazākus un lielākus labos darbus.

ZAAO kolektīvs radīja dāvanu “Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīcai” – apvienojot katra darbinieka talantus un mājās atrastos, no remontdarbiem pāri palikušos materiālus, nedēļas laikā kopīgi izveidojot koka solu ar atzveltni. Ar savu šī gada labo darbu ZAAO darbinieki vēlējās ne tikai iepriecināt seniorus, bet arī parādīt aprites ekonomikas principa pielietošanas piemēru ikdienā, kura īstenošana ir būtiska, jo tādējādi iespējams samazināt kopējo atkritumu apjomu.

Šādu labās prakses piemēru ir ļoti daudz, tie rada pārliecību, ka mūsu sabiedrība ir iniciatīvas bagāta un atvērta palīdzēšanas kultūras stiprināšanai. Vairāk par paveikto šeit.

Arī šogad par čaklākajiem atzīta Gulbenes novada vidusskola ar paveiktajiem vairāk nekā 60 labajiem darbiem. Gulbenē viesojāmies kopā ar burvju mākslinieku Danti Pecolli, lai teiktu paldies un Gulbenes novada iedzīvotājus iedvesmotu turpmākajām aktivitātēm, kas sniedz gandarījumu ikvienam brīvprātīgā darba veicējam.

Akcija “Labo darbu nedēļa”, kas veiksmīgi norisinājās jau četrpadsmito gadu pēc kārtas, ir lielisks instruments un platforma, kas ļauj aizsākt palīdzēšanas un brīvprātības procesus, lai tos turpinātu arī nākotnē un viens otru iedvesmotu labajiem darbiem. Mēs – akcijas organizētāji – ceram un ticam, ka Labo darbu nedēļa ir pamudinājums ik dienas atcerēties kādam pateikt Paldies, uzsmaidīt un pasniegt roku līdzcilvēkiem.
Darot kopā, var izdarīt vairāk labu darbu!

Ar laba vēlējumiem, Palīdzēsim.lv komanda

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.