Ar 2024. gada 1. janvāri stājas spēkā jauni ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi Kocēnu un Burtnieku apvienībā

Ar 2024. gada 1. janvāri stājas spēkā jauni ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi Kocēnu un Burtnieku apvienības teritorijā.

Ūdensapgādes pakalpojumu tarifi apstiprināti ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 30.11.2023. lēmumu Nr.135 (prot. Nr.47, 1.p.) “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Kocēnu komunālā samniecība” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem”.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi:

spēkā no 2024. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 31. decembrim:

  • ūdensapgādes pakalpojumu tarifs – 1,75 EUR/m3 bez PVN,
  • kanalizācijas pakalpojumu tarifs – 1.86 EUR/m3 bez PVN.

spēkā no 2025. gada 1. janvāra:

  • ūdensapgādes pakalpojumu tarifs – 1,81 EUR/m3 bez PVN,
  • kanalizācijas pakalpojumu tarifs – 1.82 EUR/m3 bez PVN.

Ar lēmumu iespējams iepazīties šeit.

Informācijas avots: SIA “Kocēnu komunālā samniecība”