Ar 2024. gada 1. janvāri mainīsies SIA „XO Energy” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi

ilustratīvs foto

Ar 2024. gada 1. janvāri mainīsies SIA „XO Energy” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi.

Siltumenerģijas pakalpojumu tarifi apstiprināti ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 30.11.2023. lēmumu Nr.138 (prot. Nr. 47, 4.p.) “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “XO Energy” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem”.

Siltumenerģijas tarifi (bez pievienotās vērtības nodokļa):

spēkā no 2024. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 31. decembrim:

  • siltumenerģijas ražošanas tarifu 32,18 EUR/MWh;
  • siltumenerģijas pārvades un sadales tarifu 23,14 EUR/MWh;
  • siltumenerģijas tirdzniecības tarifu 1,16 EUR/MWh;
  • siltumenerģijas gala tarifu 56,48 EUR/MWh.

spēkā no 2025. gada 1. janvāra:

  • siltumenerģijas ražošanas tarifu 45,26 EUR/MWh;
  • siltumenerģijas pārvades un sadales tarifu 30,13 EUR/MWh;
  • siltumenerģijas tirdzniecības tarifu 1,16 EUR/MWh;
  • siltumenerģijas gala tarifu 76,55 EUR/MWh.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija lēmusi piešķirt SIA “XO Energy” atļauju pašai saskaņā ar metodiku noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus kurināmā cenas izmaiņu gadījumā un gadījumā, ja iepriekšējā finanšu gadā komersantam ir izveidojušās neparedzētās izmaksas vai ieņēmumi saskaņā ar Metodikas 43.14punktā minētajām izmaksu pozīcijām.

Ar lēmumu iespējams iepazīties šeit.