Ar 2024. gada 1. augustu stāsies spēkā jauni ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi Kocēnu un Burtnieku apvienībā

ūdens

Ar 2024.gada 1.augustu stājas spēkā jauni ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi Kocēnu un Burtnieku apvienības teritorijā.

Ūdensapgādes pakalpojumu tarifi apstiprināti ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 27.06.2024. lēmumu Nr.39 (prot. Nr.25, 1.p.) “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “KOCĒNU KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem”.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi:

spēkā no 2024. gada 1. augusta līdz 2025. gada 31. jūlijam:

  • ūdensapgādes pakalpojumu tarifs – 1,92 EUR/m3 bez PVN,
  • kanalizācijas pakalpojumu tarifs – 2.89 EUR/m3 bez PVN.

spēkā no 2025. gada 1. augusta:

  • ūdensapgādes pakalpojumu tarifs – 1,95 EUR/m3 bez PVN,
  • kanalizācijas pakalpojumu tarifs – 2.84 EUR/m3 bez PVN.

Ar lēmumu iespējams iepazīties šeit.

Informācijas avots: https://www.siakks.lv/