Apvieno pašvaldības Būvvaldes

Valmieras novada izaugsmes medaļa grafiskajā dizainā

No 1.septembra darbu uzsāk apvienotā Būvvalde, kuras galvenais uzdevums ir nodrošināt Valmieras novada teritorijā notiekošās būvniecības procesa tiesiskumu. Būvvalde veic novada teritorijā notiekošās būvniecības kontroli, tās atbilstību pašvaldības attīstības plānam, teritorijas plānojumam, apbūves noteikumiem un citiem tiesību aktiem.

Starp Būvvaldes uzdevumiem ir vides arhitektoniskās un ainaviskās kvalitātes, vides pieejamības un dabas resursu racionālas izmantošanas uzraudzība būvniecības procesos. Tā veic arī pašvaldības teritorijā esošu degradētu un bīstamu būvju apzināšanu, kā arī nodrošina jau ekspluatācijā esošu uz riskiem balstītu būvju uzraudzību un nodrošina kvalitāti un drošību būvniecības jomā.

Arī turpmāk Būvvaldes darbs tiks organizēts pamatā digitāli, caur Būvniecības informācijas sistēmu. Taču nepieciešamās sākotnējās informācijas saņemšanai Būvvaldē darbosies klientu konsultants. Ar būvvaldi sazināties ir iespējams, zvanot pa tālruni 64207155 vai rakstot e-pastu .

Pirms apvienotās Valmieras novada būvvaldes izveides jaunā Valmieras novada teritorijā darbojās trīs būvvaldes: Burtnieku, Kocēnu un Valmieras. Bijušajā Strenču novadā notiekošie būvniecības procesi bija daļa no Valkas novada būvvaldes kompetences.