Apstiprināts Valmieras novada karogs

Valmieras novada karogs

29. septembrī Valmieras novada domes sēdē tika apstiprināts Valmieras novada karogs, kas veidots, par pamatu ņemot Valmieras novada ģerboni, kas papildināts ar divām zaļām un platāku baltu vertikālu krāsas joslu.

Valmieras novada karogu izstrādāja heraldikas mākslinieki Ilze Lībiete un Juris Ivanovs. Karogu veido divas zaļas krāsas joslas karoga malās un viena platāka balta josla karoga vidū, uz kuras izceļas Valmieras novada ģerbonis – zelta laukā zaļš ozols uz pakalna un simbolisks ūdens motīvs.

Baltā krāsa karogā simbolizē mieru, harmoniju, godīgumu un skaidrību. Valmieras novada teritorijā izsenis darbojušies daudz ražīgi piena lopkopības un piena apstrādes uzņēmumi, tādēļ piena baltā krāsa karogā norāda arī uz šīs tautsaimniecības nozares attīstību reģionā, vienlaikus ļaujot vizuāli izcelties Valmieras novada ģerbonim. Savukārt ozollapu zaļā krāsa karogā simbolizē labklājību, auglību, dabu un mieru. To uzskata arī par jaunības, cerības un dzīvības krāsu. Šāds krāsu salikums padara karogu saskanīgu un pietiekami košu, bet ne smagnēju.

Kā jau informējām iepriekš, šī gada augustā tika apstiprināts Valmieras novada ģerbonis, kas turpmāk kalpos kā oficiālā simbolika Valmieras novadam, kas pēc 2021. gadā Latvijā notikušās administratīvi teritoriālās reformas apvieno piecas pilsētas (Valmieru, Mazsalacu, Rūjienu, Sedu un Strenčus) un 26 pagastus. Valmieras novada ģerbonī attēlots Latvijas nacionālais koks – ozols, kas simbolizē latviskumu, pamatīgumu, stabilitāti, spēku, kā arī cildina dabas mīlestību, pēctecību un tradīcijas. Pakalns ģerbonī simboliski norāda uz novada tiekšanos uz izaugsmi un attīstību, savukārt sudraba viļņotais elements pakalna piekājē simbolizē ūdeni un tā klātesamību novadā. Ūdens, ko heraldikā apzīmē ar sudraba krāsu, simbolizē dzīvību un dinamiku. Savukārt zelts heraldikā simbolizē augstākos sasniegumus un vērtību, ko mēs piešķiram mūsu tradīcijām, videi un iedzīvotājiem, kuri visi kopā veido novada nākotni, tādēļ ģerbonim izvēlēts zelta fons. Valmieras novada ģerbonis tika izstrādāts, par pamatu ņemot vēsturisko Valmieras apriņķa ģerboni.

Valmieras novada karogu plānots izvietot pie Valmieras novada pārvaldes ēkām, kā arī izmantot Valmieras novadu reprezentējošos pasākumos.