Apstiprināts siltumenerģijas pārvades tarifs Sedā

Valmieras novada pašvaldības domes sēdē 20. februārī apstiprināts siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs piegādātajai siltumenerģijai Sedas pilsētā. Ņemot vērā siltumenerģijas izmaksu aprēķinu pēc budžeta un grāmatvedības uzskaites datiem, apstiprināts tarifs 21,61 EUR/MWh (bez PVN). Tarifs ii samazinājies, iepriekš apstiprinātais bija 24,52 EUR/MWh (bez PVN). Jaunais tarifs tiks piemērots no 2024. gada 1. februāra.

Siltuma ražošanu Sedas pilsētā veic SIA “PROEL”, saskaņā ar kuras saražoto siltumenerģijas apmēru, tās tirdzniecības tarifu nosaka regulators. SIA “PROEL” ir iesniegusi regulatoram apstiprināšanai siltumenerģijas tarifu 68,77 EUR/MWh (bez PVN), kas stājās spēkā ar 2024. gada 1. februāri.

Abu šo tarifu kopsumma veidos apkures izmaksas Sedas pilsētā. Līdz ar tarifu izmaiņām, pazemināsies arī apkures izmaksu gala summa Sedas pilsētā.