Apstiprināts projekts “Būt par Gaujas plostnieku”

Biedrība “Gaujas plostnieki” turpina aktīvi darboties. Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Mērķprogramma “Nemateriālā kultūras mantojuma vērtību attīstība un ilgtspēja”” projektu konkursā ir atbalstīts biedrības iesniegtais projekta pieteikums “Būt par Gaujas plostnieku”.

Projekta mērķis ir nodrošināt Nacionālajā Nemateriālā kultūras mantojuma sarakstā iekļautā elementa – Gaujas plostnieku amata prasmes – ilgtspēju un attīstību.

Projekta rezultātā tiks sagatavota dokumentālā filma par Gaujas plostnieku tradīciju mūsdienās, tā nodrošinot nemateriālā kultūras mantojuma elementa vērtības nostiprināšanu, pilnveidojot sabiedrības zināšanas par dzīvo mantojumu un tā nozīmi vietas vēsturē un sabiedrībā kopumā.

Projekts tiek īstenots ar Valsts kultūrkapitāla fonda finansiālu atbalstu.

Jānis Vāvere, biedrība “Gaujas plostnieki”