Apstiprināti Valmieras novada Sporta pārvaldes un Tūrisma pārvaldes vadītāji

12. augustā notika Valmieras novada pašvaldības domes ārkārtas sēde Rūjienā. Lai nodrošinātu operatīvu Valmieras novada pašvaldības domes lēmumu pieņemšanu, Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks domes ārkārtas sēdi izsludina tajā pašā dienā, kad notiek komitejas, trīs stundas pirms domes sēdes sākuma.

Valmieras novada pašvaldības domes deputāti domes sēdē amatos iecēla Valmieras novada Sporta pārvaldes vadītāju un Valmieras novada Tūrisma pārvaldes vadītāju.

Atklāta konkursa rezultātā izvēlēts un par Valmieras novada Sporta pārvaldes vadītāju iecelts Rihards Zalte, kurš kopš 2017.gada Valmieras pilsētas pašvaldībā strādāja par galveno sporta projektu vadītāju. Atbildot uz deputātu jautājumiem par pieredzi, Rihards Zalte sacīja, ka lielākā profesionālā pieredze gūta organizējot Eiropas Čempionātu BMX riteņbraukšanā 2019.gadā. Kā prioritātes darbā viņš minēja: vienotu Valmieras novada pašvaldības sporta attīstības stratēģijas izstrādi, Latvijas Valsts prezidenta balvas izcīņas vieglatlētikā sacensību organizēšanu atjaunotajā Jāņa Daliņa stadionā, kas norisināsies 13. un 14.augustā Valmierā, jaunu starptautisku sacensību norises piesaisti un bērnu, jauniešu iesaisti sportā.

Atklāta konkursa rezultātā izvēlēts un par Valmieras novada Tūrisma pārvaldes vadītāju iecelts Toms Treimanis, kurš iepriekš strādāja Kocēnu novada pašvaldībā par Zilākalna kultūrvēstures un apmeklētāju centra vadītāju. Kā sava darba prioritātes viņš minēja tūrisma mājaslapas atjaunošanu un sadarbību ar Sporta pārvaldi un Kultūras pārvaldi, lai veicinātu liela mēroga pasākumu apmeklējumu.

Kā iepriekš informējām, 22.jūlija domes sēdē tika nolemts līdz 1.septembrim izveidot Valmieras novada iestādes un noteiktā termiņā noteica izstrādāt to darbības nolikumus un amatu sarakstu projektus. Noteikts arī pēc jauno amatu sarakstu apstiprināšanas veikt pārējo darbinieku izvērtēšanu, ievērojot pašvaldībā noteikto kārtību.