Apstiprināti Valmieras novada pašvaldības izpilddirektora vietnieki

22.jūlijā notika Valmieras novada pašvaldības domes ārkārtas sēde. Tās laikā pašvaldības domes deputāti apstiprināja pašvaldības izpilddirektores vietniekus.

Par Valmieras novada pašvaldības izpilddirektora vietnieku – Valmieras novada Attīstības pārvaldes vadītāju, vienbalsīgi iecelta Evija Nagle.

Par Valmieras novada pašvaldības izpilddirektora vietnieku – Valmieras novada Kapitāla pārvaldības un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas vadītāju vienbalsīgi iecelts Sandis Svarinskis.

Par Valmieras novada pašvaldības izpilddirektora vietnieku teritoriālo apvienību jautājumos vienbalsīgi iecelts Ivo Virsis.

Atbilstoši 1.jūlijā notikušajā pirmajā Valmieras novada pašvaldības domes sēdē apstiprinātajam jaunā novada pašvaldības nolikumam tās izpilddirektoram ir trīs vietnieki. 8.jūlija notikušajā Valmieras novada pašvaldības domes sēdē pašvaldības izpilddirektora amatā tika apstiprināta Evija Voitkāne. Uz pašvaldības izpilddirektora vietnieku amatiem tika rīkoti atklāti konkursi.

Foto no kreisās: Sandis Svarinskis, Evija Nagle, Ivo Virsis.