Apstiprināti Valmieras novada pašvaldības iestāžu vadītāji

29. jūlijā notika Valmieras novada pašvaldības domes ārkārtas sēde. Lai nodrošinātu operatīvu Valmieras novada pašvaldības domes lēmumu pieņemšanu, Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks domes ārkārtas sēdi izsludina tajā pašā dienā, kad notiek komitejas, trīs stundas pirms domes sēdes sākuma.

Valmieras novada pašvaldības domes deputāti domes sēdē, balsojot ar vēlēšanu zīmēm, amatos iecēla Valmieras novada sešu (no septiņām) teritoriālo apvienību pārvalžu vadītājus.

Atklāta konkursa rezultātā izvēlēti un par Brenguļu, Kauguru un Trikātas apvienības pārvaldes vadītāju iecelts Jānis Fūrmanis, par Burtnieku apvienības pārvaldes vadītāju iecelta Kristīne Auziņa, par Mazsalacas apvienības pārvaldes vadītāju iecelts Ritvars Sirmais, par Naukšēnu apvienības pārvaldes vadītāju iecelts Jānis Zuments, par Strenču apvienības pārvaldes vadītāju iecelts Jānis Pētersons.

Par Rūjienas apvienības pārvaldes vadītāju iecelts Ivo Virsis, kurš atbilstoši 22. jūlija domes sēdes lēmumam pilda arī Valmieras novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka teritoriālo apvienību jautājumos amata pienākumus.

Uz Kocēnu apvienības pārvaldes vadītāja amatu nepieteicās neviens pretendents.

Ievērojot pašvaldībā noteikto kārtību, ar mērķi izvēlēties vispiemērotākos un augstāk kvalificētākos vadītājus, tika veikta apvienoto pašvaldību iestāžu vadītāju izvērtēšana. Domes deputāti par Valmieras novada Izglītības pārvaldes vadītāju iecēla Ivetu Pāži, par  Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldes vadītāju iecēla Kaiju Mucenieci, par Valmieras novada pašvaldības policijas priekšnieku iecēla Induli Rūsi, par Valmieras novada Būvvaldes vadītāju, arhitekti iecēla Jolantu Brūniņu, par Valmieras novada Kultūras pārvaldes vadītāju iecēla Tomu Upneru un par Valmieras novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju iecēla Ivetu Kļaviņu.

Pirmajā rindā no kreisās puses: Valmieras novada Būvvaldes vadītāja, arhitekte Jolanta Brūniņa, Valmieras novada Izglītības pārvaldes vadītāja Iveta Pāže, Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldes vadītāja Kaija Muceniece, Valmieras novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Iveta Kļaviņa, otrajā rindā no kreisās puses: Valmieras novada pašvaldības policijas priekšnieks Indulis Rūsis, Valmieras novada Kultūras pārvaldes vadītājs Toms Upners

Kā iepriekš informējām, 22.jūlija domes sēdē tika nolemts līdz 1.septembrim  izveidot Valmieras novada iestādes un noteiktā termiņā noteica izstrādāt to darbības nolikumus un amatu sarakstu projektus. Noteikts arī pēc jauno amatu sarakstu apstiprināšanas veikt pārējo darbinieku izvērtēšanu, ievērojot pašvaldībā noteikto kārtību.