Apstiprināti saistošie noteikumi “Par licencēto makšķerēšanu Vaidavas ezerā”

Lai uzlabotu Vaidavas ezera zivsaimnieciskās apsaimniekošanas efektivitāti, kā arī iegūtu regulārus datus no makšķernieku lomu atskaitēm par ezerā esošo zivju resursu daudzumu un izmēru, Valmieras novada pašvaldības dome 2023. gada 28. decembrī pieņēma lēmumu par saistošajiem noteikumiem “Par licencēto makšķerēšanu Vaidavas ezerā”.

Lai uzlabotu Vaidavas ezera zivsaimnieciskās apsaimniekošanas efektivitāti, kā arī iegūtu regulārus datus no makšķernieku lomu atskaitēm par ezerā esošo zivju resursu daudzumu un izmēru, Valmieras novada pašvaldības dome 2023. gada 28. decembrī apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 112 “Par licencēto makšķerēšanu Vaidavas ezerā”.

Licencētā makšķerēšana noteikta visā Vaidavas ezera teritorijā un no tā iztekošās Strīķupes posmā no Vaidavas ezera līdz autoceļa V192 Vaidava–Rubene tiltam. Licencētās makšķerēšanas ieviešana veicinās regulāru zivju krājumu papildināšanu un zivju krājumu racionālu izmantošanu. Tiks limitēta vērtīgo zivju sugu ieguve, kontrolēta antropogēnā slodze ezera, upes un to piekrastes teritorijā.

Gada bezmaksas licence makšķerēšanai Vaidavas ezerā būs pieejama:

  • Vaidavas ezera piekrastes zemju īpašniekiem;
  • Bērniem un pusaudžiem līdz 16 gadiem;
  • Personām, kas vecākas par 65 gadiem;
  • Politiski represētajām personām;
  • Personām ar invaliditāti;
  • Personām no ģimenēm, kurām saskaņā ar valstī īstenoto Latvijas Goda ģimenes apliecības programmu ir piešķirta Latvijas Goda ģimenes apliecība.

Ņemot vērā 2022. gada zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumos Vaidavas ezeram ietvertos noteikumus, izstrādāts “Nolikums par licencēto makšķerēšanu Vaidavas ezerā 2024. un 2025. gadam”. Licences var iegādāties vai saņemt interneta vietnē www.manacope.lv un mobilā lietotnē “Mana Cope”.

Licencētās makšķerēšanas organizēšanu veiks biedrība “Vaidavas ezera pārvalde”.

Ar saistošajiem noteikumiem var iepazīties šeit.

Fotogrāfijas autors Ingemārs Vekteris