Apstiprināti saistošie noteikumi “Par Burtnieka ezera un tā publisko atpūtas zonu izmantošanu”

Apstiprināti saistošie noteikumi “Par Burtnieka ezera un tā publisko atpūtas zonu izmantošanu”

2023. gada 28. decembrī Valmieras novada pašvaldības dome apstiprināja saistošos noteikumus “Par Burtnieka ezera un tā publisko atpūtas zonu izmantošanu”, kuri aizstās līdz šim spēkā esošos Valmieras novada pašvaldības domes saistošos noteikumus Nr. 56 “Par Burtnieku ezera un tā publisko atpūtas zonu izmantošanu”.

Saistošie noteikumi nosaka:

  • Kuģošanas līdzekļu stāvvietu izmantot drīkst tikai Jūras kodeksā noteiktajā kārtībā reģistrēti Kuģošanas līdzekļi. Reģistrētiem jābūt arī tiem Kuģošanas līdzekļiem, kuru reģistrācija saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par Ceļu satiksmes drošības direkcijā reģistrējamo kuģošanas līdzekļu reģistrācijas kārtību ir brīvprātīga.
  • Neizmantojot kuģošanas līdzekļu stāvvietu, Burtnieka ezerā drīkst pārvietoties arī nereģistrēti brīvprātīgi reģistrējamie kuģošanas līdzekļi.
  • Kuģošanas līdzekli atļauts novietot Kuģošanas līdzekļu stāvvietā uz laiku līdz vienai diennaktij, atstājot tajā informāciju par laiku, kad Kuģošanas līdzeklis novietots un tā īpašnieka kontaktinformāciju.
  • Izvietojot Kuģošanas līdzekļus Kuģošanas līdzekļu stāvvietā uz laiku, kas pārsniedz vienu diennakti, Kuģošanas līdzekļa pienākums ir iesniegt paziņojumu, norādot Kuģošanas līdzekļa atrašanās vietu, stāvēšanas laiku un īpašnieka kontaktinformāciju Noteikumos iekļauti nosacījumi publiski pieejamo kuģošanas stāvvietu izmantošanai.
  • Rūpēs gan par iedzīvotāju drošību, gan vides veselību, ar noteikumiem aizliegts ar Mehāniskajiem transportlīdzekļiem pārvietoties pa Burtnieka ezera ledu, izņemot pārvietošanos ar motorizētām sniega kamanām, noteiktā kārtībā reģistrētu kvadriciklu vai sniega motociklu, tā vadītājam izvērtējot apstākļus un uzņemoties atbildību par savu drošību.

Lai saudzētu plēsīgo zivju resursus, noteiktas vietas, kurās aizliegts veikt rūpniecisko zveju. Noteikumos noteiktas vietas, kur veicama nozvejoto zivju izkraušana, lai nosacīti nodalītu dažādas ezera zonas tā lietotāju atšķirīgo interešu apmierināšanai, kā arī lai nodrošinātu pilnvērtīgāku zvejas uzraudzību.

Saistošo noteikumu mērķis ir veicināt ilgtspējīgu Burtnieka ezera apsaimniekošanu, nosakot kārtību, kādā Burtnieka ezerā un tā piekrastes zonā izmantojami un novietojami kuģošanas līdzekļi, veicama rekreācijas pakalpojumu sniegšana, kā arī vietas, kur veicama zveja un zivju izkraušana.

Fotogrāfijas autors Uģis Brālēns