Apstiprināti projekti sakrālā mantojuma saglabāšanai un uzturēšanai Valmieras novadā

Apstiprināti projekti sakrālā mantojuma saglabāšanai un uzturēšanai Valmieras novadā

Šī gada sākumā Valmieras novada pašvaldība izsludināja pieteikšanos līdzfinansējuma saņemšanai sakrālā mantojuma saglabāšanai un uzturēšanai Valmieras novadā. Pašvaldība saņēma 11 projektu pieteikumus no reliģiskām organizācijām, kuru īpašumā vai valdījumā atrodas Valmieras novada teritorijā esošs valsts, reģiona vai vietējās nozīmes aizsargājams kultūras piemineklis vai tradicionālās konfesijas dievnams. Finansiālu atbalstu saņēma visi 11 iesniegtie projekti par kopējo summu 75 000 EUR:

 • Valmieras Sirdsskaidrā Sergeja Radoņežas pareizticīgo draudze – dievnama ēkas uzturēšanas izdevumiem 7817 EUR;
 • Mazsalacas Svētās Annas evaņģēliski luteriskā draudze – logu nomaiņai 6583 EUR;
 • Burtnieku evaņģēliski luteriskā draudze – būvprojekta izstrādei 7406 EUR;
 • Valmieras Sv. Sīmaņa evaņģēliski luteriskā draudze – dievnama ēkas uzturēšanas izdevumiem 8228 EUR;
 • Mazsalacas baptistu draudze – lietus notekūdeņu tekņu un noteku nomaiņai 4114 EUR;
 • Valmieras Romas katoļu draudze – dievnama ēkas uzturēšanas izdevumiem 6583 EUR;
 • Strenču evaņģēliski luteriskā draudze – divu apaļo krāšņu mūrēšanai 6583 EUR;
 • Rubenes evaņģēliski luteriskā draudze – altārtelpas sienas atjaunošanai un dievnama ēkas uzturēšanas izdevumiem 7406 EUR;
 • Dikļu evaņģēliski luteriskā draudze – logu restaurācijai 8228 EUR;
 • Ēveles evaņģēliski luteriskā draudze – baznīcas torņa sienu apmetuma labošanai un krāsošanai, dzegu remontam 9052 EUR;
 • Matīšu Svētā Mateja evaņģēliski luteriskā draudze – baznīcas piegulošās teritorijas labiekārtošanai 3000 EUR.

Līdzfinansējuma saņemšanai varēja pieteikties reliģiska organizācija, kuras īpašumā vai valdījumā atrodas Valmieras novada teritorijā esošs valsts, reģiona vai vietējās nozīmes aizsargājams kultūras piemineklis vai tradicionālo konfesiju dievnams.

Apstiprinātos projektus realizēs līdz 2024. gada beigām.