Apstiprināti projekti sakrālā mantojuma saglabāšanai un uzturēšanai Valmieras novadā

Trikātas baznīca

Maijā Valmieras novada pašvaldības domes sēdē tika apstiprināti noteikumi, kas nosaka kārtību, kādā pašvaldība piešķir līdzfinansējumu valsts, reģiona vai vietējās nozīmes aizsargājamu kultūras pieminekļu statusā esošu dievnamu, kapelu, lūgšanu namu, kapliču, reliģisko rituālu priekšmetu un tradicionālo konfesiju dievnamu saglabāšanai un uzturēšanai Valmieras novadā.

Pašvaldība saņēma 13 projektu pieteikumus no reliģiskām organizācijām, kuru īpašumā vai valdījumā atrodas Valmieras novada teritorijā esošs valsts, reģiona vai vietējās nozīmes aizsargājams kultūras piemineklis vai tradicionālās konfesijas dievnams. Finansiālu atbalstu saņēma 11 projekti par kopējo summu 84 000 EUR:

 • Ēveles evaņģēliski luteriskā draudze – jumta lubiņu nomaiņai un ēkas četru stūru protezēšanai, piešķirtā finansējuma apmērs – 10 415 EUR;
 • Dikļu evaņģēliski luteriskā draudze – durvju nomaiņai, 3000 EUR;
 • Valmieras Sv. Sīmaņa evaņģēliski luteriskā draudze – dievnama ēkas uzturēšanas izdevumiem, 9470 EUR;
 • Matīšu Svētā Mateja evaņģēliski luteriskā draudze – ūdensvada izbūvei (arheoloģiskai izpētei), 8850 EUR;
 • Burtnieku evaņģēliski luteriskā draudze – solu un grīdas remontam, 9470 EUR;
 • Valmieras Sirdsskaidrā Sergeja Radoņežas pareizticīgo draudze – dievnama ēkas uzturēšanas izdevumiem, 9470 EUR;
 • Rubenes evaņģēliski luteriskā draudze – altārtelpas sienas atjaunošanai, 8370 EUR;
 • Valmieras Romas katoļu draudze – dievnama ēkas uzturēšanas izdevumiem, 8050 EUR;
 • Rūjienas Svētā Bērtuļa evaņģēliski luteriskā draudze – ērģeļu restaurācijai, 7576 EUR;
 • Mazsalacas Svētās Annas evaņģēliski luteriskā draudze – logu nomaiņai, 6629 EUR;
 • Trikātas evaņģēliski luteriskā draudze – notekcauruļu nomaiņai, jumtiņa remontam, 2700 EUR.
Apstiprinātos projektus realizēs Valmieras novada pašvaldības administratīvajā teritorijā līdz 2022. gada beigām.

Valmieras novada pašvaldības domes sēdes lēmums ir pieejams šeit.