Apstiprinātas Valmieras pirmsskolas izglītības iestāžu “Ābelīte”, “Krācītes” un “Pienenīte” vadītājas

No kreisās puses: Zinta Būda, Laila Eberharde, Ruta Berga

Ceturtdien, 30. jūnijā, Valmieras novada pašvaldības domes sēdē deputāti amatā apstiprināja trīs Valmieras pirmsskolas izglītības iestāžu – “Ābelīte”, “Krācītes” un “Pienenīte” – vadītājas, kuras izvēlētas atklāta konkursa rezultātā.

Valmieras pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte” vadītājas amatā apstiprināta Zinta Būda, Valmieras pirmsskolas izglītības iestādi “Krācītes” vadīs Laila Eberharde, savukārt Valmieras pirmsskolas izglītības iestādi “Pienenīte” – Ruta Berga. Vadītājas amata pienākumus uzsāks pildīt 2022. gada 1. augustā.

Kā iepriekš vēstīts, 2022. gada sākumā Valmieras novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu īstenot trīs Valmieras pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu – PII “Kārliena” un tās struktūrvienības “Pienenīte”, PII “Vālodzīte” un tās struktūrvienības “Krācītes”, PII “Ezītis” un tās struktūrvienības “Ābelīte” – reorganizāciju, atdalot no pamatiestādes tās struktūrvienību.