Apstiprinātas Valmieras novada pašvaldības iestādes

22.jūlijā notika Valmieras novada pašvaldības domes ārkārtas sēde. Lai nodrošinātu operatīvu Valmieras novada pašvaldības domes lēmumu pieņemšanu, Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks domes ārkārtas sēdi izsludināja tajā pašā dienā, kad notiek komitejas, trīs stundas pirms domes sēdes sākuma.

Atbilstoši 2021.gada 1.jūlija pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.1 “Valmieras novada pašvaldības nolikums” domes deputāti nolēma izveidot šādas Valmieras novada pašvaldības iestādes:

 • Valmieras novada Attīstības pārvalde;
 • Valmieras novada Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvalde;
 • Valmieras novada Būvvalde;
 • Valmieras novada Kultūras pārvalde;
 • Valmieras novada Sporta pārvalde;
 • Valmieras novada Tūrisma pārvalde;
 • Valmieras novada Dzimtsarakstu nodaļa;
 • Valmieras novada Bāriņtiesa;
 • Valmieras novada pašvaldības policija;  
 • Valmieras novada pašvaldības administrācija;
 • Valmieras novada Audita un kvalitātes vadības nodaļa;
 • Valmieras novada Kapitāla pārvaldības un uzņēmējdarbības atbalsta nodaļa;
 • Valmieras novada kultūras centri;
 • Valmieras novada muzeji;
 • Valmieras novada bibliotēka ar 33 struktūrvienībām;
 • Valmieras pārstāvniecība Rīgā.

Domes lēmumi paredz Valmieras novadā apvienoto Beverīnas, Burtnieku, Kocēnu, Mazsalacas, Naukšēnu, Rūjienas, Strenču novada un Valmieras pilsētas pašvaldības iestāžu/ struktūrvienību un amatu vietu apvienošanu.

Pašvaldības dome noteica izstrādāt jaunizveidoto iestāžu/ struktūrvienību darbības nolikumus un amatu sarakstu projektus. Pēc jauno amatu sarakstu apstiprināšanas paredzēts veikt darbinieku novērtēšanu, ievērojot pašvaldībā noteikto kārtību.

Par Valmieras novada pašvaldības administrācijas vadītāju iecelta pašvaldības izpilddirektore Evija Voitkāne. Par Valmieras novada Audita un kvalitātes vadības nodaļas vadītāju iecelta Indra Čākure.

Domes sēdes lēmumi paredz līdz 27. jūlijam nodrošināt atklāta konkursa izsludināšanu uz vadītāja amata vietām šādās iestādēs:

 • Valmieras novada Tūrisma pārvalde;
 • Valmieras novada Sporta pārvalde;
 • Valmieras novada Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvalde.

Savukārt atbilstoši grozījumiem Bāriņtiesu likumā (stājas spēkā 2021.gada 1.jūlijā) un pašvaldības domes lēmumam atklāta konkursa izsludināšana uz Valmieras novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un locekļu amatu vietām jānodrošina ne vēlāk kā līdz 2021.gada 20.augustam.

Paredzēts, ka visas jaunās iestādes, izņemot Valmieras novada Bāriņtiesu, darbu uzsāks 2021.gada 1.septembrī. Valmieras novada Bāriņtiesai darbs jāuzsāk 2021.gada 1.novembrī. Līdz jauno iestāžu/ struktūrvienību darba uzsākšanai amata pienākumus turpina pildīt līdzšinējie struktūrvienību darbinieki to līdzšinējo amata pienākumu ietvaros.

Atgādinām arī, ka iepriekšējā, 15.jūlijā notikušajā, domes sēdē, pašvaldības domes deputāti lēma līdz 1.septembrim izveidot arī Valmieras novada teritoriālo apvienību pārvaldes: Brenguļu, Kauguru un Trikātas, Burtnieku, Kocēnu, Mazsalacas, Naukšēnu, Rūjienas, Strenču apvienību pārvaldes, kā arī Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldi un Valmieras novada Izglītības pārvaldi.