Apstiprināta vienota kārtība Valmieras novada simbolikas lietošanā

Valmieras novads_simbolika

Valmieras novada domes 31. janvāra sēdē apstiprināti saistošie noteikumi “Par Valmieras novada simboliku”, kas paredz kārtību, kādā lietojami un izgatavojami Valmieras novada un tajā ietilpstošo teritoriju (pilsētu, pagastu) simboli.

Saistošie noteikumi izstrādāti ar mērķi garantēt skaidru un cieņpilnu simbolikas lietošanas kārtību, apstiprinot nosacījumus, kas jāņem vērā, izvietojot simboliku uz informācijas nesējiem vidē, dažādu produktu vai to noformējumu un komunikācijas materiālu izstrādē. Tāpat noteikta kārtība, kādā veicama simbolikas lietošanas saskaņošana un apstiprināšana. Valmieras novada simboliku atbilstoši saistošajiem noteikumiem var lietot ikviens iedzīvotājs un organizācija, lai norādītu uz savu saistību ar Valmieras novadu vai konkrētu novada vietu.

Saistošajos noteikumos “Par Valmieras novada simboliku” ietverti tādi apstiprinātie Valmieras novada simboli kā Valmieras novada karogs, Valmieras novada ģerbonis, Valmieras novada logo, Valmieras novada simbols, Valmieras novada sauklis un saukļa logo, Valmieras valstspilsētas ģerbonis, Valmieras valstspilsētas karogs, Mazsalacas pilsētas ģerbonis, Rūjienas pilsētas ģerbonis, Sedas pilsētas ģerbonis, Strenču pilsētas ģerbonis, Dikļu pagasta ģerbonis, Jeru pagasta ģerbonis, Trikātas pagasta ģerbonis, Valmieras logo, Valmieras sauklis un saukļa logo.

Lai noteikumi būtu saprotami un pieņemami dažādām sabiedrības grupām, to izstrādē bija iespēja iesaistīties ikvienam. Atbilstoši jaunā Pašvaldību likuma, kas stājās spēkā 2023.gadā, prasībām saistošo noteikumu projekts pirms apstiprināšanas bija pieejams apspriešanai Valmieras novada mājaslapā.