Apstiprināta vienota kārtība reklāmas izvietošanai publiskās vietās Valmieras novadā

reklama_Valmiera_Kurtuve

Valmieras novada pašvaldības domes 31. janvāra sēdē apstiprināti saistošie noteikumi “Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Valmieras novadā”, kā arī saistošie noteikumi “Nodeva par reklāmas izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu Valmieras novadā”.

Saistošie noteikumi nosaka vienotu reklāmu, reklāmas objektu, izkārtņu, priekšvēlēšanas aģitācijas materiālu un citu informatīvo materiālu saskaņošanas, lēmuma un atļaujas izsniegšanas, izvietošanas, ekspluatācijas, grafiskā dizaina maiņas un demontāžas kārtību reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, Valmieras novada administratīvajā teritorijā. Tāpat noteikumi paredz kārtību, kādā piemērojama pašvaldības nodeva par reklāmas vai reklāmas objektu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu, un atbildību par noteikumu neievērošanu.

Saistošie noteikumi izstrādāti ar mērķi veidot vienotu, pārdomātu, nesadrumstalotu vidi kā pilsētās, tā visa novada teritorijā, ievērojot valsts valodas, ainavplānošanas, Valmieras novada zīmola identitātes un būvniecības principus. Noteikumi paredz aizliegumu reklāmas un vizuālās komunikācijas materiālus izvietot vietās, kur tie var aizsegt skatu uz pilsētas vai ciema panorāmu, valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem, baznīcām un ielu perspektīvi. Izvietojot reklāmu vai reklāmas objektu, jānodrošina Valmieras novada raksturīgās arhitektūras un ainavvides saglabāšana, jāsaglabā konkrētās teritorijas apbūves raksturs un mērogs, kā arī jāņem vērā citi saistošajos noteikumos minētie aspekti.

Tāpat saistošajos noteikumos aprakstīta kārtība, kādā tiek aprēķināta un iekasēta nodeva par reklāmas vai reklāmas objekta izvietošanu publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu, Valmieras novada administratīvajā teritorijā. Nodevas apmērs atkarīgs no reklāmas izmēra, izvietošanas vietas, temata un reklāmas izvietošanas ilguma.

Lai noteikumi būtu saprotami un pieņemami kā iedzīvotājiem, tā uzņēmējiem, pirms to apstiprināšanas iesaistītās puses tika aicinātas izvērtēt to ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi Valmieras novadā un citus aspektus. Atbilstoši jaunā Pašvaldību likuma, kas stājās spēkā 2023.gadā, prasībām saistošo noteikumu projekts bija pieejams apspriešanai Valmieras novada mājaslapā.

Lai Valmieras novada teritorijā izvietotu reklāmu un vizuālās komunikācijas objektu, jāiesniedz iesniegums, nosūtot to no savas e-adreses uz pašvaldības e-adresi vai elektroniski parakstītu uz e-pasta adresi , vai nogādājot klātienē Pašvaldības Klientu apkalpošanas centros, norādot reklāmas vai vizuālās komunikācijas objekta adresi, izvietotāja vārdu, uzvārdu un pievienojot vizuālās komunikācijas objekta projektu.