Apstiprināta Valmieras novada Vēlēšanu komisija

Valmieras novada izaugsmes medaļa grafiskajā dizainā

Valmieras novada pašvaldības 26. augusta domes sēdē vienbalsīgi ievēlēja Valmieras novada Vēlēšanu komisiju, kas turpmāko četru gadu laikā pašvaldības teritorijā nodrošinās vēlēšanu, tautas nobalsošanu un parakstu vākšanu sagatavošanu un norisi.

Par Valmieras novada Vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju ievēlēta Ilze Polka, bet par komisijas locekļiem: Ilze Šteinberga, Anta Ķirse, Inta Ferdere, Iveta Ence, Māris Bušmanis, Svetlana Greka, Oksana Fatejeva, Pēteris Rava.

Pašvaldību vēlēšanu komisijas ir vēlētas un pastāvīgas pašvaldību institūcijas, ko reizi četros gados pēc pašvaldību vēlēšanām ievēl pašvaldības dome. Pašvaldības vēlēšanu komisijā ir no 7 līdz 15 locekļiem. To, cik pārstāvju būs vēlēšanu komisijā, izlemj pašvaldība. Valmieras novada Vēlēšanu komisijā darbojas astoņi cilvēki, kuriem ir zināšanas un pieredze vēlēšanu, tautas nobalsošanu un parakstu vākšanu organizēšanā.