Apsaimniekošanas darbu aktualitātes Brenguļu, Kauguru un Trikātas apvienībā

Brenguļu, Kauguru un Trikātas apvienībā norisinās dažādi teritorijas un mājokļu apsaimniekošanas darbi, ūdenssaimniecības infrastruktūras uzlabošanas un uzturēšanas darbi, kā arī tiek veikti autoceļu atjaunošanas darbi.

Valmieras novada pašvaldība 2023. gadā Brenguļu, Kauguru un Trikātas apvienībā esošo autoceļu uzlabošanu veikusi, ieguldot 143 227,06 EUR ar PVN no pašvaldības budžeta līdzekļiem:

 • visā apvienības teritorijā veikti autoceļu grants seguma atjaunošanas darbi, labojot kritiskākās vietas un posmus. Darbus atbilstoši iepirkuma rezultātiem un līgumam veica SIA būvniecības firma “VIRĀŽA”;
 • autoceļam “Mūrmuiža – Purmatuļi”, Mūrmuižā, Kauguru pagastā veikts asfaltbetona seguma remonts un virsmas apstrāde (no pirmsskolas izglītības iestādes līdz pagastmājai). Darbus atbilstoši iepirkuma rezultātiem un līgumam veica SIA “Limbažu ceļi”.

Apvienības ieceres un šogad īstenotais teritorijas un mājokļu apsaimniekošanas jomā:

 • Brenguļu sporta hallei (SC “Kaimiņi”) veikts jumta virsgaismas remonts;
 • tiek remontēti pašvaldības dzīvokļi Brenguļos, Līčos un Trikātā;
 • izveidots bērnu laukums Mūrmuižā, Kauguru pagastā;
 • labiekārtota peldvieta Mūrmuižā, Kauguru pagastā;
 • nomainīti apgaismojuma balsti Mūrmuižā, Kauguru pagastā. Kopumā 26.
 • plānota bijušā Dutkas kultūras nama demontāža Trikātas pagastā. Saņemts būvvaldes atzinums, ka ēka ir vidi degradējoša un cilvēku drošību apdraudoša būve. SIA “Demontāža” sagatavotajā projektā paredzēts risinājums, lai saglabātu un neapdraudētu blakus esošo ēku un arī elektrības pieslēgumu;
 • uzsāks apgaismojuma tīklu projektēšanu Trikātā – posmā uz Trikātas pamatskolu;
 • vēl šogad papildinās Trikātas bērnu rotaļlaukumu ar jauniem elementiem;
 • izbūvēs ūdens ņemšanas vietu pie Trikātas pamatskolas.

Brenguļu, Kauguru un Trikātas apvienības pārraudzībā ir arī ūdenssaimniecības infrastruktūras uzturēšana un uzlabošana apvienības teritorijā. Šogad veikta ūdensvadu tīklu apzināšana un kanalizācijas tīklu inspekcijas, kas ir viens no posmiem, lai to apsaimniekošanu nodotu SIA “Valmieras ūdens”.