Aprūpes nami Valmieras novadā

Ikvienam Valmieras novada iedzīvotājam, kurš vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt, kā arī nepieciešamo pakalpojumu apjoms pārsniedz aprūpes mājās pakalpojuma apmēru, ir iespēja cieņpilni pavadīt vecumdienas kādā no Valmieras novadā esošajiem aprūpes namiem.

Ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojums institūcijā ir vērsts uz klientu pamatvajadzību apmierināšanu, kuriem ir objektīvas grūtības sevi aprūpēt vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ, kā arī nodrošina klientu dzīves kvalitātes nepazemināšanos, novēršot negatīvās sociālās sekas šo personu dzīvē. 

Aprūpes nami atbilstoši valstī noteiktajai kārtībai nodrošina sociālo aprūpi, rehabilitāciju, darbinieku uzmanīgu, cilvēcīgu attieksmi un mājīgu vidi, vecumam un veselības stāvoklim atbilstošu pilnvērtīgu un pielāgotu ēdināšanu, neatliekamo medicīnisko palīdzību jebkurā diennakts laikā, ģimenes ārsta pakalpojumus (nepieciešamības gadījumā arī konsultācijas pie speciālistiem ar ģimenes ārsta nosūtījumu) un klientam nepieciešamo ikdienas veselības aprūpi – zāles, higiēnas piederumus. Tāpat ir pieejami nepieciešamie tehniskie palīglīdzekļi atbilstoši funkcionālajam stāvoklim – ratiņkrēsli, staigulīši. Aprūpes namos ar klientiem strādā izpalīdzīgi sociālie darbinieki un aprūpētāji.

Lai saņemtu pakalpojumu, ir jāvēršas ar iesniegumu Sociālo lietu pārvaldē. Pakalpojums tiek piešķirts ar pārvaldes lēmumu, pamatojoties uz sociālā darba speciālista veiktu novērtējumu.

Ilgstošas sociālās aprūpes nami Valmieras novadā

Pansionāts “Valmiera”
Pakalpojuma cena mēnesī Valmieras novadā deklarētām personām ir 950 eiro bez PVN (spēkā no 2024. gada 1. marta).
Papildu informācijai: pansionāts “Valmiera” e-pasts: , tālrunis: 64250345, 20218661.

Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centrs “Seda”
Pakalpojuma cena diennaktī ir 31.80 eiro bez PVN (no 2024. gada 1. janvāra).
Papildu informācijai: SARC “Seda” e-pasts: , tālrunis: 25615485.
Pakalpojumu pašvaldības infrastruktūrā sniedz biedrība “Latvijas Sarkanais krusts”.

Sociālās aprūpes centrs “Lode”
Pakalpojuma cena mēnesī ir 730 eiro bez PVN (spēkā no 2024. gada 1. marta).
Papildu informācijai: SAC “Lode” e-pasts: , tālrunis: 64236046.