Aprīlī uzsāks koku kopšanas darbus Jāņparkā

Jāņparks

Lai novērstu parka bojāto koku bīstamību, aprīļa pirmajā nedēļā pirms putnu ligzdošanas perioda sākšanās plānota bīstamo un bojāto koku zāģēšana Valmierā, Rīgas ielā 60A, Jāņparkā.

Saskaņā ar tehnisko specifikāciju līdz maija beigām Jāņparkā paredzēts veikt arī kokaugu vainagu sakopšanu, pēc nepieciešamības drošināšanu ar dinamiskām vai statiskām saitēm, stumbra atvašu nogriešanu. Konkrēts darbu veikšanas laiks būs atkarīgs no laikapstākļiem. Darbu veikšanas laikā zāģēšanas vietas tiks norobežotas, īslaicīgi var tikt ierobežota gājēju pārvietošanās pa parku vai piegulošajām ielām.

Koku kopšanas darbi tiks veikti saskaņā ar sertificētu arboristu-kokkopju novērtējumu un izstrādātajām rekomendācijām. Kopā novērtēti 363 koki, un to sakopšana notiks prioritārā secībā.

Saskaņā ar iepirkuma rezultātiem zāģēšanas un sakopšanas darbus veiks SIA EB KOKS.