Amatā iecelti Kocēnu un Mazsalacas apvienību pārvaldes vadītāji

Ceturtdien, 26. maijā, Valmieras novada pašvaldības domes sēdē par Kocēnu apvienības pārvaldes vadītāju apstiprināja Daini Skuteli, par Mazsalacas apvienības pārvaldes vadītāju Valdi Kampusu, kuri līdz šim bija apvienību vadītāja amata pienākumu izpildītāji.

Valmieras novada pašvaldības teritoriālo apvienību pārvaldes darbu uzsāka jau 2021. gada 1. septembrī. To uzdevums ir nodrošināt pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību tuvāk dzīvesvietai, nekustamā īpašuma apsaimniekošanu un pārvaldīšanu, nodrošināt klientu apkalpošanas centra darbību apvienības teritorijā, risināt dabas resursu jautājumus, izstrādāt un tālāk virzīt projektu idejas, kā arī vietējos iedzīvotājus iesaistīt vietējās pārvaldes procesu koordinēšanā.

Apvienību pārvalžu darbību nosaka pašvaldības domes apstiprinātie nolikumi.

Par teritoriālo pārvalžu darbu informējam Valmieras novada pašvaldības komunikācijas kanālos – mājaslapā www.valmierasnovads.lv, informatīvajā izdevumā un sociālo tīklu kontos. Apvienību pārvalžu kontakti formācija ir pieejama šeit.