Amatā apstiprināts Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas direktors

Mārtiņš Pundurs

Šodien, 27. aprīlī, Valmieras novada pašvaldības domes sēdē Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas direktora amatā apstiprināja Mārtiņu Punduru, kurš izvēlēts atklāta konkursa rezultātā.

Mārtiņa Pundura profesionālā kvalifikācija saistīta ar mākslas un dizaina nozari – pašlaik studē maģistrantūrā Latvijas Mākslas akadēmijas Dizaina nodaļā, bakalaura grāds iegūts Latvijas Mākslas akadēmijā Metāla dizaina katedrā, apmaiņas studiju ietvaros gads aizvadīts, mācoties Gēteborgas Universitātē Metāla dizaina nodaļā. Līdzšinējā darba pieredze saistīta gan ar pedagoģiju, gan vadību.

“Profesionālajā darbībā esmu secinājis, ka skolu programmas bieži vien ir orientētas uz pasīvu zināšanu apguvi, nevis aktīvu un radošu domāšanu. Uzskatu, ka skolai ir jābūt vietai, kur bērni var attīstīt ne tikai akadēmiskās spējas, bet arī radošumu un ikdienas dzīvē nepieciešamās prasmes. Manuprāt, izglītības procesā nepieciešams ieviest interaktīvākas un radošākas nodarbības, kas veicinātu izglītojamo pašcieņu, sadarbības prasmes un domāšanu no dažādām perspektīvām. Tāpat svarīgi iesaistīt audzēkņus projektos, kurus varētu īstenot gan skolā, gan ārpus tās. Tas veicinātu skolēnu iniciatīvu un pārliecību, kā arī palīdzētu attīstīt ideju un projektu īstenošanai nepieciešamās prasmes,” norāda M. Pundurs.

Kā vienu no skolas attīstības vīzijām M. Pundurs saskata izglītības programmu piedāvājuma paplašināšanu, ieviešot tādas jaunas programmas kā Produktu dizains un Modes aksesuāru dizains, kuras profesijas standarta izstrādes darba grupā piedalījies jaunapstiprinātais direktors.

M. Pundurs, uzrunājot pašvaldības domes deputātus, norādīja, ka Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas turpmākai attīstībai un ceļam uz kļūšanu par reģiona vadošo kultūrizglītības iestādi būtiska būs mākslu izglītības kompetences centra statusa iegūšana šī gada 1. septembrī, kas pavērs iespējas piesaistīt papildu finansējumu.

Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas direktora amata pienākumus M. Pundurs uzsāks pildīt 2023. gada 29. maijā.