Amatā apstiprināta Burtnieku Ausekļa pamatskolas direktore

Ilze Ažubele

Šodien, 29. decembrī, Valmieras novada pašvaldības domes sēdē Burtnieku Ausekļa pamatskolas direktores amatā apstiprināja Ilzi Ažubeli, kura izvēlēta atklāta konkursa rezultātā.

Ilzes Ažubeles profesionālā pieredze saistīta ar izglītības jomu – no 2019. gada veic Burtnieku Ausekļa pamatskolas direktora vietnieces audzināšanas jomā amata pienākumus, līdz apstiprināšanai jaunajā amatā ir Burtnieku Ausekļa pamatskolas direktora pienākumu izpildītāja, kā arī pasniedz mācību priekšmetu “Vizuālā māksla”. Laika posmā no 2008. gada līdz 2018. gadam bijusi direktore Ēveles pamatskolā. I.Ažubele 2007. gadā absolvēja Latvijas Universitātes Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāti, kur apgūta vizuālās mākslas un mākslas vēstures skolotāja specialitāte, un paralēli darba gaitām skolā apgūti vairāki profesionālās kvalifikācijas pilnveides kursi.

Pēc apstiprināšanas amatā I.Ažubele pateicās deputātiem par uzticēšanos. “Dzīvē katram ir sava vieta un misija, un, lai arī kā pretotos, pēc piecu gadu pārtraukuma skolvadības jomā dzīve atkal un atkal noliek tajā vietā, kur esi visvairāk vajadzīgs. Darbu turpināšu ar pārliecību un cerību par Burtnieku Ausekļa pamatskolas attīstības perspektīvu, to pārceļot uz Burtnieku ciema centru. Dosimies uz priekšu, un domāju, ka jaunā vide sniegs jaunas iespējas interešu izglītībai un skolēnu skaita saglabāšanai un pat palielināšanai, jo īpaši tiem skolēniem, kuru vecāki novērtēs nelielās klašu grupas.”

I.Ažubele Burtnieku Ausekļa pamatskolas direktores amata pienākumus uzsāks pildīt 2023. gada 2. janvārī.