Alvila Freimaņa iela Valmierā nodota ekspluatācijā

Valmierā ir noslēgusies Alvila Freimaņa ielas, posmā no Rīgas līdz Somu ielai, pārbūve. Pārbūve ir veikta, lai uzlabotu pilsētas infrastruktūru un nodrošinātu teritorijas pieejamību komercdarbībai, kā arī izveidotu sasaisti ar starptautisko transporta infrastruktūras tīklu TEN-T.

Paralēli pārbūves darbiem SIA “Valmieras ūdens” veica nepieciešamo komunikāciju (ūdensvads un kanalizācija) un to pievadu izbūvi.

Veicot pārbūvi, ir ieklātas visas asfaltbetona kārtas un izbūvētas jaunas iebrauktuves visiem ielai piegulošajiem īpašumiem, kas ir būtiskākie priekšnoteikumi publiskās apbūves attīstībai Valmieras pilsētas pierobežas daļā.

Desmit metru attālumā no A. Freimaņa ielas brauktuves ir izbūvēts asfaltbetona gājēju un velosipēdistu ceļš, atpūtas vietas ar velo novietnēm, soliņiem un atkritumu urnām, veikta ielas posma apzaļumošana, bet visā pārbūvējamā ielas posmā – jaunas energoefektīvas LED ielas apgaismojuma laternas.

Lietus ūdens novadīšana veidota pa reljefu uz ielas sāngrāvi.

Atbilstoši atklāta konkursa rezultātiem, Alvila Freimiņa ielas pārbūvi veica SIA “Limbažu ­­­ceļi” par kopējo līgumsummu 390 650,30 EUR ar PVN.

 Alvila Freimiņa ielas pārbūve tika līdzfinansēta no Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta “Valmieras pilsētas Rietumu industriālās maģistrāles attīstība – Leona Paegles ielas savienojums ar TEN-T tīklu” darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.4.specifiskā atbalsta mērķa “Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu” 6.1.4.2.pasākuma “Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā”. Projekta kopējās izmaksas ir 3 780 755.24 EUR ar PVN, tai skaitā Eiropas Kohēzijas fonda līdzfinansējums 3 060 000 apmērā.