Aktualizē drošības pasākumus izglītībā līdz 25. janvārim

Aktualizē drošības pasākumus izglītībā līdz 25. janvārim

Tā kā epidemioloģiskā situācija valstī pagaidām neuzlabojas, Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Veselības ministriju un Slimību profilakses un kontroles centru ir izvērtējusi esošo situāciju un izstrādājusi vairākus priekšlikumus par mācību procesa norisi otrajā semestrī. Konkrēti lēmumi valdībā tiks pieņemti rīt, 7. janvārī.

Šodien Izglītības un zinātnes ministrijā notika preses konference, kurā izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska informēja par mācību norisi janvārī, valsts pārbaudes darbiem, skolu aptaujām Covid-19 situācijā, atbalsta pasākumiem, pedagogu atalgojumu un citām aktualitātēm. Preses konferencē piedalījās arī Veselības ministrijas galvenais infektologs Uga Dumpis. Preses konferences ieraksts pieejams IZM Facebook vietnē.

Plānotās izmaiņas izglītībā

 • 1.-4. klasēm brīvlaiks tiek pagarināts līdz 25. janvārim, tiks lemts arī par mācību gada pagarināšanu;
 • 5.-6.klases no 11. janvāra sāk mācības attālināti.
 • 7.-12. klases, profesionālās izglītības iestādes un augstskolas attālināti mācās jau šobrīd, no 4. janvāra. Savukārt speciālās izglītības iestādes, tāpat kā līdz šim, mācās klātienē, ņemot vērā specifiskās izglītojamo vajadzības, vecāku iespējas, kā arī konkrēto situāciju lokāli.

Plānots, ka pēc 25.janvāra skolās klātienē atgriežas 1.-4.klašu bērni, kā arī 9. un 12.klašu skolēni, kuriem šogad jākārto noslēguma eksāmeni.

Valsts pārbaudes darbi 2020./2021. mācību gadā

Organizējot pārbaudes darbus, akcents jāliek uz objektīvu apgūto zināšanu un prasmju novērtējumu, iespējām sekmīgi turpināt tālāko izglītību, kā arī ievērot vienlīdzīgus nosacījumus attiecībā pret citu gadu absolventiem. Eksāmeni tiks organizēti atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai valstī, izstrādājot detalizētākas pārbaudes darbu programmas. Plānots, ka 12.klasēm tiek saglabāta pagājušā gada eksāmenu norises kārtība. Ja eksāmenu sesijas laikā tiek noteikta ārkārtējā situācija vai nav iespēju eksāmenus kārtot klātienē, eksāmeni vēlākais var notikt jūnijā, ar papildtermiņu jūlijā. Epidemioloģiskās situācijas dēļ tiek arī pieļauta iespēja vidusskolā eksāmenus atcelt, mācības beidzot ar gada vērtējumu. Tādā gadījumā augstskolas veido savus iestājpārbaudījumus un koriģē uzņemšanas noteikumus.

Mācību satura apjoma samazināšana

COVID-19 izplatības laikā pedagogiem ieteikts veikt izmaiņas mācību satura plānošanā un īstenošanā:

 • Samazināt kopējo apgūstamo sasniedzamo rezultātu apjomu par 10-30%;
 • Plānot sasniedzamo rezultātu apguvi trīs gadu izglītības posmam;
 • Nostiprināt pašvadītas mācīšanās, digitālās prasmes un informācijpratību;
 • Ņemt vērā klātienes un attālināto mācību priekšrocības un ierobežojumus.
 • Šo piektdien, 8. janvārī, plkst. 14.00 Latvijas Pašvaldību savienība sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru un Izglītības kvalitātes valsts dienestu rīko informatīvu tiešsaistes semināru par aktualitātēm 2020./2021. mācību gada 2.semestrī – atbalsta pasākumiem, noslēguma pārbaudījumiem un mācību satura apjoma samazināšanu.

Atbalsts pedagogiem

Lai izstrādātu kritērijus piemaksu piešķiršanai pedagogiem attālināto mācību/studiju nodrošināšanā un darbam Covid-19 krīzes situācijā pirmsskolās, ministrija ir izveidojusi darba grupu, kurā aicināti piedalīties sociālie un sadarbības partneri – Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība, Latvijas izglītības vadītāju asociācija, Latvijas Pašvaldību savienība, Rektoru padome, Koledžu asociācija, Rīgas dome, Kultūras ministrija u.c. Pirmā darba grupas sanāksme attālināti plānota jau šo piektdien, 8.janvārī.

Savukārt no 2020.gada 20.oktobra ministrijā strādā Pedagogu darba samaksas pilnveides darba grupa. Ar tās izstrādātajiem priekšlikumiem ikviens var iepazīties IZM mājaslapā, un ikviens aicināts iesniegt savu vērtējumu un ieteikumus par izstrādātajiem priekšlikumiem. Jau nākamajā nedēļā, 14.janvāra darba grupas sanāksmē plānots pieņemt lēmumu par pedagogu slodzes apmēru.

Sarunas ar skolām

Lai monitorētu kopējo situāciju izglītības iestādēs Covid-19 pandēmijas apstākļos, apzinātu aktuālo situāciju mācību procesa norises organizēšanā, izzinātu problēmjautājumus un izglītības iestādēm nepieciešamo atbalstu, ministrija regulāri veic skolu aptaujas. Būtiskākie problēmjautājumi, kas satrauc pedagogus, saistīti ar skolēnu zināšanu kvalitāti attālināto mācību laikā, darba apjoma palielināšanos gan pedagogiem, gan skolēniem, gan papildu slodzi vecākiem. Pedagogu grūtības nodrošināt objektīvu vērtēšanu (īpaši summatīvo), izsaka bažas par skolēnu gatavību valsts pārbaudījumiem, aktualizē jautājumu par mācību līdzekļu un tehnisko nodrošinājumu, cilvēresursiem u.c.

Skolas drošības komplekts mācībām klātienē:

 • Ne pedagogi, ne skolēni neapmeklē izglītības iestādi, ja konstatēta elpceļu saslimšana vai ir citas saslimšanas pazīmes;
 • Maksimāli mazs skolēnu skaits vienā telpā;
 • Distance starp skolotājiem un bērniem un starp bērniem savā starpā;
 • Kvalitatīvas maskas un pareiza to lietošana;
 • Telpu pareiza vēdināšana;
 • Roku mazgāšana vai dezinfekcija.
 • Plašāka informācija šeit.

Informāciju sagatavoja:
Izglītības un zinātnes ministrija