Aktualitātes un pirmie rezultāti projektā “Circular Economy Makerspaces”

Aprites ekonomika, ilgtspēja un dabai draudzīgi produkti Aktuālie pasākumi Valmieras novadā, ieviešot projektu "Circular Economy makerspace"

Aprites ekonomika un ilgtspēja, dabai draudzīgākas izvēles un materiālu efektīvāka izmantošana. Par šādām un līdzīgām tēmām šogad arvien aktīvāk diskutē Valmierā un vairākās citās Baltijas jūras reģiona pilsētās. Valmieras Attīstības aģentūra sadarbībā ar Valmieras novada pašvaldību kā vadošo organizāciju un partneriem no piecām valstīm (Latvijas, Dānijas, Norvēģijas, Lietuvas un Vācijas) īsteno projektu “Circular Spaces”. Projekta mērķis ir izveidot Baltijas jūras reģiona koprades darbnīcu apvienību, kurā visas darbnīcas savā starpā varētu sadarboties ekodizaina un materiālu atkārtotas izmantošanas jomā. Vismaz 300 koprades darbnīcu lietotāji un uzņēmēji tiks apmācīti un vismaz 5 jaunas biznesa idejas tiks testētas.

29. aprīlī norisinājās projekta “Circular Spaces” pirmo rezultātu izplatīšanas pasākums. Par to, kas līdz šim ir paveikts un kādas aktivitātes vēl norisināsies projektā, informēja projekta ekspertes Ilze Eglāja un Liene Krūmiņa. Pasākumā piedalījās pārstāvji no koprades darbnīcām, nevalstiskajām organizācijām, reģionālas un vietējas nozīmes sabiedriskajām organizācijām, uzņēmēji, mājražotāji, radošie entuziasti (meikeri) un citi interesenti, kuriem rūp vides jautājumi un ir interese par aprites ekonomikas aktualitātēm Valmierā, Latvijā un Baltijas jūras reģionā. Pasākuma laikā dalībnieki tika informēti par izstrādātajām vadlīnijām, kas palīdzēs koprades darbnīcām, tajā skaitā arī Valmieras koprades darbnīcai DARE, kļūt videi draudzīgākām un ieviest savā ikdienā aprites ekonomikas principus.

Viens no projekta apjomīgākajiem rezultātiem, kas būs pieejams ikvienam interesentam, ir visu projekta partneru radītās apmācību programma, kuras mērķis ir izglītot veidotājus, darītājus, radošos entuziastus un interesentus! Apmācību programmā ir iekļautas deviņas tēmas – aprites ekonomika un ilgtspēja, atkritumu pārveidošana par resursiem, produkta dzīves cikls un ekoloģiskā pēda, kā arī dizaina domāšana un materiālu atkārtota izmantošana. Līdz šim programmu ir veiksmīgi apguvuši 85 dalībnieki, no kuriem 62 ir snieguši ļoti pozitīvas atsauksmes.

Apmācību programmas dalībnieki visaugstāk novērtējuši tās teorētisko un praktisko saturu. Pēc apmācībām lielākā daļa dalībnieku ziņo par nozīmīgu savu zināšanu uzlabojumu – pirms apmācībām vidējais zināšanu līmenis tika novērtēts ar 7, bet pēc apmācībām – ar 9. Savukārt 61 % dalībnieku apgalvo, ka apmācības iedvesmojušas viņus uzzināt vairāk par aprites ekonomiku, un 46 % ir apņēmušies mainīt savus ieradumus, lai radītu mazāk atkritumus un dzīvotu “zaļāk”.

Izglītības programma ir svarīgs projekta stūrakmens, kas palīdz dalībniekiem ne tikai apgūt nepieciešamās zināšanas, bet arī praktiski integrēt aprites ekonomikas principus savā darbībā.

Programmas panākumi ir skaidrs signāls, ka mūsu pieeja ir efektīva un ka tā spēj ietekmēt reālas pārmaiņas.

Liene Krūmiņa, projekta eksperte

Plašāku informāciju par projektu “Circular Spaces” un tā izglītības programmu var atrast projekta tīmekļvietnē. Aktuālajām ziņām par apmācību datumiem un tēmām iespējams sekot līdzi Valmieras koprades darbnīcas DARE sociālajos medijos: Instagram (@dare_valmiera) un Facebook (@DARE.VKD).

Informāciju sagatavoja:
Liene Krūmiņa
Projekta “Circular Economy Makerspaces” eksperte