Aktualitātes Strenču psihoneiroloģiskā slimnīcā

Veselības ministrijas pārstāvju vizīte Strenču PNS

Maijā VSIA “Strenču psihoneiroloģisko slimnīcu” izbraukuma Dalībnieku pilnsapulces ietvaros apmeklēja Veselības ministrijas pārstāvji –  Veselības ministrijas valsts sekretāre Agnese Vaļuliene, valsts sekretāra vietnieks finanšu jautājumos Boriss Kņigins, valsts sekretāra palīgs Jēkabs Šalms, Veselības aprūpes organizācijas nodaļas vadītāja Ineta Būmane, Kapitālsabiedrību un investīciju uzraudzības nodaļas vadītāja Ieva Kušķe un nodaļas vadītājas vietniece Sanita Freivalde, kurā no slimnīcas puses piedalījās valdes locekle Maija Ancveriņa, galvenā grāmatvede Daiga Olševska un zvērināta revidente Ilze Lipska.

Slimnīcas valdes locekle Maija Ancveriņa Veselības ministrijas pārstāvjiem pastāstīja par 2023. gada darbību, sasniegtajiem rezultātiem, par kuriem secināms, ka slimnīcas darbība ir bijusi ļoti laba, jo sasniegti vai gandrīz sasniegti visi finanšu un nefinanšu mērķi. Sniegtas atbildes uz uzdotajiem jautājumiem, kā arī klātesošie iepazīstināti ar slimnīcas nākotnes attīstības stratēģiju. Sapulces laikā pieņemts lēmums par 2023. gada pārskata apstiprināšanu. Pēc sapulces Veselības ministrijas pārstāvji kopā ar slimnīcas vadību apmeklēja Rehabilitācijas un Ambulatoro nodaļu, aprunājās ar darbiniekiem, kuri tajās strādā, apskatīja jaunās aptiekas telpas, apmeklēja stacionāra 1. un 2.nodaļu.

Veselības ministrijas pārstāvji iepazīstināti arī ar nākotnes iecerēm attiecībā uz Osvalda māju, kurā plānota mūsdienām atbilstoša Uzņemšanas un observācijas nodaļa, pirmo psihožu nodaļa.

Valdes locekle Maija Ancveriņa norāda: “Tikšanās laikā valsts sekretāre A.Vaļuliene apstiprināja, ka slimnīca strādās tāpat, kā līdz šim, tuvākajā nākotnē plānots nodot kapitāļdaļu turētāja funkcijas no Veselības ministrijas Rīgas psihiatrijas narkoloģijas centram, kas, šo darbību rezultātā, nekādā veidā neizmaina slimnīcas turpmāko darbību. Visi strādājošie var būt droši par savu darbavietu un nākotnes darbu tajā. Viesi bija patīkami pārsteigti par Slimnīcā redzēto un komandas darba rezultātā paveikto, priecājās par skaistajām Marijas mājas telpām, aprīkojumu un atsaucīgajiem speciālistiem, kuri stāstīja par savu darbu. Paldies katram laipnajam, atsaucīgajam darbiniekam, kura darbavieta ir mūsu skaistā, sakoptā slimnīca!”

Slimnīca sesto reizi uzņem HOPE dalībniekus

No 30. līdz 31. maijam VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” jau 6. reizi viesos uzņēma Eiropas Slimnīcu un veselības aprūpes federācijas organizētās profesionālās pieredzes apmaiņas programmas HOPE dalībniekus. Šogad, programmas ietvaros Latvijas veselības nozari iepazina trīs dalībnieki, kuri pārstāvēja trīs Eiropas valstis – Lielbritāniju, Dāniju un Spāniju.

Viesojoties un iepazīstot slimnīcas darbību, vidi un pakalpojumus, dalībnieki sniedza arī ieskatu savas profesionālās darbības specifikā:

Mr St Jean Lenny par Lielbritānijas Nacionālā veselības dienesta Līderības un talantu akadēmijas sistēmisko pieeju veselības nozares cilvēkresursu pārvaldībā;

Mr Mandal Rasmussen Jes par Dānijas Aarhus Universitātes Slimnīcas – piegāžu un loģistikas centra vadību un digitalizācijas izmantošanu ikdienas procesu nodrošināšanā;

Mrs Fontecha Valero Bárbara par Spānijas reģionālās veselības aprūpes pieeju – ģimenes ārstu koppraksi un sadarbības veidošanu ar citiem speciālistiem, lai nodrošinātu pieejamu un kvalitatīvu veselības aprūpi attālajos reģionos dzīvojošajiem iedzīvotājiem.

 HOPE pieredzes apmaiņas programmā katru gadu tiek izvirzīta viena virstēma. 2024. gadā tā ir veselības nozares darbaspēka saglabāšana, domājot gan par sabiedrības, t.sk veselības nozares speciālistu novecošanos, gan par veselības nozares kā darba vidi pievilcību no dažādiem aspektiem, kas kopumā veicina vai arī neveicina darbaspēka palikšanu veselības aprūpes nozarē.

HOPE viesi tika iepazīstināti ar prezentāciju par slimnīcu un arī ar atsevišķi sagatavotu prezentāciju par slimnīcas darba vides un cilvēkresursu pārvaldības pieeju un īstenotām iniciatīvām. Dalībnieki apmeklēja slimnīcas Rehabilitācijas nodaļu un 7.nodaļu.

Slimnīcas projektu vadītāja Ilona Rāviete norāda: “Šī gada HOPE dalībnieku viesu uzņemšana izvērtās ļoti vērtīga un praktiskām idejām bagāta, jo katra dalībnieka profesionālās darbības stāsts par savu organizāciju un valsts sistēmu kopumā, ietvēra piemērus, kas ir interesanti gan slimnīcas, gan mūsu valsts kontekstā. Savukārt, daloties ar slimnīcas labās prakses piemēriem par darba vides un personāla pārvaldības un atbalsta iniciatīvām, izdevās pozitīvi pārsteigt ārvalstu viesus un iespējams iekļaut slimnīcas piemērus dalībnieku programmas noslēguma konferences prezentācijā par savu pieredzi Latvijā”.

Informāciju sagatavoja:
Alise Seile
Sabiedrisko attiecību speciāliste
VSIA “Strenču PNS”

Veselības ministrijas pārstāvju vizīte.