Aktuālā informācija par skolēnu vasaras nodarbinātības programmu 

Nodarbinātības programma

Valmieras novada pašvaldības organizētajā skolēnu vasaras nodarbinātības programmā skolēniem pavisam kopā piedāvātas 253 darba vietas –186 darba vietas Valmieras novada pašvaldībā un tās iestādēs, savukārt 67 darba vietas dažādos novada uzņēmumos. 

Pateicoties plašajai skolēnu vēlmei vasaras brīvlaikā gūt savu pirmo darba pieredzi, šobrīd lielākais darba vietu skaits novadā un arī Valmierā kopš 13. maija jau ir aizpildīts, tomēr vēl ir palikušas vairākas brīvas vietas Kocēnu, Burtnieku, Brenguļu, Kauguru un Trikātas apvienībās. Gadījumos, kad atbilstoši izvēlētajam periodam, skolēna vecumam un administratīvajai teritorijai šobrīd nav pieejamas darba vietas, aicinām pieteikties gaidītāju rindā! Tas ir svarīgi, ja kāds skolēns dažādu iemeslu dēļ no savas vietas atsakās, kā arī atbrīvojas darba vietas gadījumos, ja pieteikums noraidīts pielikumos pievienotu  neatbilstošu dokumentu dēļ.

Atgādinām, ka ar iepriekš saņemtu darba devēja apliecinājumu pieteikšanās jau ir noslēgusies 12. maijā plkst. 17.00. Ievērojot programmas noteikumus un vienlīdzības principu, skolēnam piesakoties no 13. maija plkst. 12.00 līdz 20. maija 17.00 prioritāte ar darba devēja apliecinājumu vairāk netiek ņemta vērā un skolēns piesakās kopā ar pārējiem. 

4 IETEIKUMI, piesakoties skolēnu vasaras nodarbinātības programmai 

  1. Lai elektroniskajā pieteikuma veidlapā redzētu konkrētajam skolēna vecumam, teritorijai un periodam brīvās darba vietas 5. punktā, ir jāievada visa OBLIGĀTI prasītā informācija no 1. līdz 4. punktam (jautājumi, kuri atzīmēti ar zvaigznītes simbolu *).
  2. Ja skolēnam līdz šim neizdevās atrast brīvu vai sev tīkamu darba vietu vēlamajā teritorijā un periodā, aicinām pieteikties gaidītāju rindā, aizpildot elektroniskajā pieteikuma veidlapā 6. punktu! Ja skolēns būs izrādījis vēlmi strādāt un pieteicies gaidītāju rindā, tad darba vieta tiks piedāvāta gadījumā, ja tāda atbrīvosies vai nāks klāt. 
  3. Elektroniskās pieteikuma veidlapas 7. punktā pievienot korekti aizpildītus prasītos pielikumus – ārsta izziņu un saskaņojumu ar vecākiem par piedalīšanos vasaras nodarbinātības programmā (nepieciešams nepilngadīgajiem jauniešiem). Saskaņojumu ar vecākiem var aizpildīt, parakstīt un pievienot vienā no diviem veidiem: 
  • izdrukājot un parakstot ar roku, ieskanējot vai nofotografējot un pievienojot pielikumu elektroniskajai veidlapai;  
  • lejupielādējot, aizpildot, parakstot ar drošu elektronisko parakstu un pievienojot elektroniskās veidlapas pielikumu sadaļā. 
  1. Astiprinājumu vai noraidījumu konkrētai darba vietai saņem trīs darba dienu laikā uz norādīto e-pasta adresi, tāpat trīs darba dienu laikā ir elektroniski jāatbild uz pašvaldības nosūtītajiem izvērtēšanas rezultātiem pieteikumā norādītajā e-pastā. Neatbildēšanas gadījumā konkrētā darba vieta tiek piedāvāta citam skolēnam rindas kārtībā. 

Neskaidrību un jautājumu gadījumā sazināties ar Valmieras novada Izglītības pārvaldes speciālisti profesionālās ievirzes un interešu izglītības jautājumos Sandru Ziediņu tālrunis 64207125, e-pasts

Plašāk par Valmieras novada pašvaldības organizēto skolēnu nodarbinātības programmu šeit

Vēršam uzmanību, ka darbojas arī otra skolēnu vasaras nodarbinātības programma, ko organizē Nodarbinātības Valsts aģentūra. Aicinām sekot lidzi aktuālajām vakancēm tīmekļvietnē nva.gov.lv!