Akreditēts studiju virziens “Viesnīcu un restorānu serviss, tūrisma un atpūtas organizācija”

Studiju akreditācija

Nodibinājums “Akadēmiskās informācijas centrs” uz sešiem gadiem akreditējis Vidzemes Augstskolas (ViA) studiju virzienu “Viesnīcu un restorānu serviss, tūrisma un atpūtas organizācija” un tam atbilstošās bakalaura un maģistra studiju programmas.

Akreditācijas laikā ciešā sadarbībā ar darba devējiem, nozares ekspertiem un augstskolas programmas absolventiem pārskatīts un pilnveidots programmas saturs, sniegtas atsauksmes un atzinumi.

Bakalaura studiju programma “Tūrisma organizācija un vadība”, kā arī maģistra studiju programma “Tūrisma konkurētspējas vadība” ir vienas no populārākajām ViA. Turklāt maģistra programma izveidota sadarbībā ar Satakuntas Augstskolu Somijā. ViA 2019. gada aprīļa līdz 2023. gada novembrim ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu īsteno projektu (Nr.8.2.1.0/18/A/011) “Jaunu maģistra studiju programmu izveide un aprobācija Vidzemes Augstskolas starptautiskās konkurētspējas veicināšanai”, un pirmie šīs programmas absolventi absolvēs ViA 2024. gadā.

Vidzemes Augstskola ir 1996. gadā dibināta valsts augstskola, kas piedāvā 17 studiju programmas Sabiedrības zinātņu un Inženierzinātņu fakultātēs.
ViA piedāvā iegūt pirmā līmeņa augstāko izglītību studiju programmā “Ilgtspējīgu ēku būvniecība”. Savukārt profesionālo bakalaura grādu šādās studiju programmās: “Biznesa vadība”, “Informācijas tehnoloģijas”, “Komunikācija un sabiedriskās attiecības”, “Mediju studijas un žurnālistika”, “Tūrisma organizācija un vadība” un “Mehatronika”.


Savukārt maģistrantūrā iespējams studēt programmās: “Biznesa vides vadība”, “Kiberdrošības inženierija”, “Stratēģiskā komunikācija un pārvaldība”, “Tūrisma konkurētspējas vadība” un “Virtuālā realitāte un viedās tehnoloģijas”.


Vidzemes Augstskola kopā ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju un Ventspils augstskolu īsteno doktorantūras programmas “Ekonomika un uzņēmējdarbība” un savukārt ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju – “Sociotehnisku sistēmu modelēšana”.


No 2023. gada 1. jūlija ir sākusies pieteikšanās maģistra studijām, savukārt no 14. jūlija pieteikties studijām ViA varēs interesenti, kas vēlas apgūt zinības pamatstudijās un iegūt bakalaura grādu.

Informāciju sagatavoja:

Vidzemes Augstskola